Adresu knyga

Iš IV pagalba klientams.
Peršokti į: navigacija, paiešką

Adresų knygą galima rasti pasirinkus nuorodą "Adresatai" pradiniame Roundcube programos lange.

Roundcube adr knyg.png

Prisijungus prie adresų knygos, matysite, kad ji suskirstyta į tris pagrindines dalis:

 • Grupės;
 • Adresatai;
 • Adresatų savybės.

Rouncube adr knyg1.png

Adresų grupė

Adresų grupė - tai grupė, į kurią galite įtraukti savo adresatus pagal tam tikrus požymius. Tarkime, grupė gali vadintis "Draugai", "Kaimynai", "Bendradarbiai" ir pan.

Norint sukurti naują grupę - pačioje "Grupės" stulpelio apačioje pasirinkite Pliuso simbolį ir įrašykite grupės pavadinimą.

Naujai sukurta grupė, žinoma, kontaktų neturės. Tačiau jei jau esate sukūrę kontaktą, jį galite priskirti kontaktų grupei tiesiog pažymint norimą kontaktą ir nutempiant jį pelytės pagalba ant kontaktų grupės.

Kontaktų pašalinimas iš grupės

Norint pašalinti vieną ar daugiau kontaktų iš grupės, tereikia pažymėti grupę, kurioje yra kontaktai, tuomet "Adresatų" stulpelyje pažymėti norimus adresatus ir šio stulpelio apačioje nuspausti X simbolį.

Papildomi veiksmai su adresų grupe

Adresų grupės apačioje rasite krumpliaračio simbolį, kuris leidžia atlikti šiuos veiksmus:

 • Pervadinti grupę - pakeisti grupės pavadinimą;
 • Pašalinti grupę - ištrinti grupę kartu su joje esančiais kontaktais;
 • Įrašyti kaip radinių aplanką - ši funkcija leidžia, kaip grupę išsaugoti Adresatų paieškoje paieškoje rastus kontaktus. Tarkime į paiešką įvedate vardą "Jonas" ir Jums yra pateikiami visi visi Jūsų kontaktai su vardu Jonas. Tuomet galite visus rastus adresatus sudėti į vieną grupę.
 • Pašalinti radinių aplanką - čia ištrinsite sukurtą radinių grupę (žinoma, jei tokią esate sukūrę).

Veiksmai adresatų stulpelyje

Pasirinkus adresatų stulpelį, galite atlikti šiuos veiksmus:

 • Stulpelio apačioje esantis pliuso simbolis leis sukurti naują adresatą;
 • Stulpelio apačioje esantis X simbolis pašalins adresatą iš adresų knygos.
 • Pažymėjus norimą adresatą, galite pasirinkti virš jo esantį mygtuką "Rašyti" - tokiu atveju iš karto pateksite į laiško kūrimo puslapį, o adresatas jau bus nurodytas t.y. jo papildomai įrašyti nereikės.
 • Pasirinkus virš adresatų skilties esantį pasirinkimą "Kita" - galėsite norimą adresatą perkelti, kopijuoti ar priskirti norimai grupei.
 • Norint pakeisti adresato informaciją (tarkime elektroninį paštą) - adresatų savybių lange pasirinkite mygtuką "Taisyti adresatą".

Roundcube adr knyg3.png

Kontaktų paieška

Analogiškai kaip ir pašto dėžutėje, adresatų skiltyje galite atlikti ir kontaktų paiešką. Čia taip pat siūlomi du paieškų variantai -

 • Standartinė paieška - kurioje kontaktų galite ieškoti pagal vardą, pavardę ar el. paštą;
 • Išplėstinė paieška - kurioje kontaktų galite ieškoti pagal žymiai daugiau parametrų, Be standartinių vardo, pavardės ir el. pašto. paeišką galima atlikti pagal pareigas, organizaciją ir kt.

Standartinę paiešką rasite kairėje dešinėje ekrano pusėje esančiame paieškos laukelyje, išplėstinę paiešką - pasirinkus mygtuką "Išsamiau".

Rouncube adr knyg4.png

Kontaktų importavimas ir eksportavimas

Roundcube adr knyg5.png

Kontaktus į Roundcube galima įkelti iš vCard arba CSV failų. Norint įkelti kontaktus:

1. pasirinkite mygtuką "Importuoti", paspauskite mygtuką "Browse (naršyti);

2. susiraskite norimą importuojamą failą savo kompiuteryje (failas turi baigtis .CSV arba .VCF plėtiniu);

3. Eilutėje "Pridėti adresatus į" pasirinkite į kurią skiltį adresatai turi būti įkeliami "Asmeniniai adresai" ar "Adresai iš laiškų";

4. Eilutėje "Importuoti priskyrimus grupėms" pasirinkite kokioms grupės priskirti adresatus. Atkreipkite dėmesį, kad įkeliami adresatai jau turi turėti savo grupę, tad nėra galimybės adresatų iš karto priskirti Jūsų norimai grupei. Tad juos galima įkelti prie "Asmeninių adresų" (tai atliks pasirinkimas "Nieko"), adresatams iš karto galima sukurti tokias grupes, kokioms jie jau yra priskirti .CSV arba .VCF faile (tai atliks pasirinkimas "Visus (sukurti trūkstamas grupes)") . Paskutinis pasirinkimas "Tik esamoms grupės" - adresatą priskirs grupei, jei adresato grupė sutaps su jau sukurta grupe Roundcube programoje. Jei tokios grupės Roundcube programoje nebus sukurti, adresatas nebus priskirtas jokiai grupei;

5. Spauskite mygtuką "Importuoti".

Roundcube adr knyg6.png

Jei norite išsaugoti (eksportuoti) turimus kontaktus - tiesiog paspauskite mygtuką "Eksportuoti". Ši funkcija paprastai naudojama norint kontaktus išsaugoti kitoje pašto programoje.