Log failai

Iš IV pagalba klientams.
Peršokti į: navigacija, paiešką

Norėdami peržiūrėti savo svetainės talpinimo plano "Log failus:"

 • pasirinkite skyrelį "Paslaugos" ir pasirinkite savo serveriai.lt talpinimo paslaugą;
 • spustelėkite mygtuką "Log failai":

Log 01.png


Cron išrašas

Išrašas, kuriame fiksuojami periodinių užduočių (angl. cron jobs) įvykdymo įrašai.

Paspaudę mygtuką "Log failai", laukelyje "Failas" pasirinkite "cron" ir svetainę, kurios periodinių užduočių išrašą pageidaujate peržiūrėti:

SVARBU: svetainės laukelį galite palikti ir tuščią. Tokiu atveju bus pateikiami visi Jūsų talpinimo plano "cron" tipo išrašai.

Cron.png


Atsivėrusiame puslapyje bus pateikiama 5000 paskutinių įrašų, ne senesnių kaip 30 dienų laikotarpio.

Įrašo pavyzdys:

Jul 9 09:24:01 delfinas CROND[28937]: (naudotojas) CMD (cronurl 'http://mano-svetaine.lt/cron.php')

Jul 9 09:24:01 - užduoties įvykdymo laikas;

delfinas - serveris, kuriame aprašyta ir vykdoma užduotis;

naudotojas - serverio naudotojas, pas kurį aprašyta užduotis;

cronurl - nurodoma, kad užduotis vykdoma iškviečiant skriptą pagal internetinį adresą (angl. URL). Bendro naudojimo serveriuose (serveriai.lt paslaugos) leidžiama periodines užduotis vykdyti tik šiuo metodu. Profesionaliame hostinge užduotis galima vykdyti naudojant komandas;

http://mano-svetaine.lt/cron.php - skripto internetinis adresas (angl. URL).


Directadmin/access.log išrašas

Išrašas, kuriame fiksuojami veiksmai atliekami DirectAdmin serverio valdymo pulte.

Paspaudę mygtuką "Log failai", laukelyje "Failas" pasirinkite "directadmin/access.log" ir svetainę, kurios serverio valdymo pulte atliktus veiksmus pageidaujate peržiūrėti:

SVARBU: svetainės laukelį galite palikti ir tuščią. Tokiu atveju bus pateikiami visi Jūsų talpinimo plano "directadmin/access.log" tipo išrašai.

Directadmin.png


Atsivėrusiame puslapyje bus pateikiama 5000 paskutinių įrašų, ne senesnių kaip 30 dienų laikotarpio.

Įrašo pavyzdys:

Jun 3 13:38:43 bumslangis directadmin[5830]: 195.14.170.242 GET /HTM_PASSWD HTTP/1.1 (naudotojas)

Jun 3 13:38:43 - veiksmo įvykdymo laikas

bumslangis - serveris, kuriame buvo atliktas veiksmas

directadmin[5830] - ID sesijai aptarnauti

195.14.170.242 - IP adresas iš kurio buvo atliktas veiksmas

GET - HTML formos. Išrašuose pagrinde matoma GET forma, kuri reiškia, kad lankytojas apsilankė puslapyje, POST forma dažniausiai reiškia, kad lankytojas kažką įvedė ar pakeitė

/HTM_PASSWD - Puslapis, kurį lankytojas atidarė

HTTP/1.1 - Protokolas per kurį buvo atlikti veiksmai

(naudotojas) - naudotojas, kuris atliko šiuos veiksmus


Galimi DirectAdmin išrašo variantai:


Jun 3 13:38:43 bumslangis directadmin[5830]: 195.14.170.242 GET /HTM_PASSWD HTTP/1.1 (naudotojas)
 • GET /CMD_ADDITIONAL_DOMAINS - Domenų valdymas

GET /HTM_ADD_DOMAIN - Papildomo domeno pridėjimas
POST /CMD_DOMAIN - Atlikti kažkokie veiksmai su domenu (pridėtas, pašalintas, padarytas pagrindiniu)
GET /CMD_CHANGE_DOMAIN - Pervadinti domeną
POST /CMD_CHANGE_DOMAIN - Inicijuotas domeno pervadinimas

 • GET /CMD_DOMAIN_POINTER - Parkuojami domenai

POST /CMD_DOMAIN_POINTER - Pridėtas arba pašalintas parkuojamas domenas

 • GET /CMD_SUBDOMAIN - Subdomenai

POST /CMD_DOMAIN_POINTER - Pridėtas arba pašalintas subdomenas

 • GET /CMD_FTP - FTP valdymas

GET /HTM_FTP_CREATE - FTP paskyros kūrimas
POST /CMD_FTP - Sukurta/išjungta/ištrinta papildoma FTP paskyra

 • GET /CMD_FILE_MANAGER/domains/ - Failų tvarkyklė + matosi kokiame aplanke klientas buvo

POST /CMD_FILE_MANAGER - atlikti veiksmai su aplankais arba failais trynimas/kūrimas/įkėlimas
GET /HTM_FILE_UPLOAD - failų įkėlimas per DA

 • GET /CMD_SSL - SSL sertifikatai

POST /CMD_SSL - atlikti veiksmai su sertifikatu (ištrintas, koreguotas ar pasirinktas Let's Encrypt sertifikatas)

 • GET /CMD_PROTECTED_DIRECTORIES - Apsaugoti katalogai


 • GET /CMD_REDIRECT - Svetainės nukreipimas

POST /CMD_REDIRECT - Sukurtas, koreguotas, pašalintas nukreipimas

 • GET /CMD_CRON_JOBS - Periodinės užduotys

POST /CMD_CRON_JOBS - Sukurtą, redaguota, pašalinta periodinė užduotis

 • GET /HTM_PASSWD - Slaptažodžio keitimas


 • GET /CMD_SYSTEM_INFO - Serverio informacija


 • GET /CMD_EMAIL_POP - El. pašto dėžutės

GET /HTM_EMAIL_POP_CREATE - Pašto dėžutės kūrimas
POST /CMD_EMAIL_POP - Inicijuotas dėžutės kūrimas/redagavimas/trynimas
GET /HTM_EMAIL_POP_MODIFY - Slaptažodžio ar vietos keitimas
GET /CMD_EMAIL_USAGE - El. pašto naudojimosi statistika

 • GET /CMD_EMAIL_FORWARDER - Peradresavimas

GET /HTM_EMAIL_FORWARDER_CREATE - Peradresavimo kūrimas
POST /CMD_EMAIL_FORWARDER - Inicijuotas peradresavimo sukūrimas/koregavimas/trynimas

 • GET /CMD_EMAIL_AUTORESPONDER - Auto atsakikliai

GET /HTM_EMAIL_AUTORESPONDER_CREATE - Auto atsakiklio kūrimas
POST /CMD_EMAIL_AUTORESPONDER - Inicijuotas auto atsakiklio kūrimas/koregavimas/trynimas

 • GET /CMD_EMAIL_VACATION - Atostogų pranešimai

GET /CMD_EMAIL_VACATION_CREATE - Atostogų pranešimo kūrimas
POST /CMD_EMAIL_VACATION - Inicijuotas atostogų pranešimo sukūrimas/koregavimas/trynimas

 • GET /CMD_EMAIL_LIST - El. pašto konferencijos

GET /HTM_EMAIL_LIST_CREATE - Konferencijos kūrimas
POST /CMD_EMAIL_LIST - Inicijuotas konferencijos kūrimas, nustatymų keitimas, papildomų el. paštų pridėjimas

 • GET /CMD_EMAIL_FILTER - Brukalų filtrai

POST /CMD_EMAIL_FILTER - Filtro įjungimas/išjungimas, baltojo ir juodojo sąrašų koregavimas.

 • GET /CMD_DB - MySQL valdymas

GET /HTM_DB_CREATE - DB kūrimas
POST /CMD_DB - Inicijuotas DB sukūrimas/koregavimas/trynimas, DB naudotojo koregavimas
GET /CMD_DB_VIEW - Duomenų bazės peržiūra (matomas naudotojas)
GET /HTM_DB_USER_MODIFY - DB naudotojo koregavimas
GET /CMD_DB_USER_PRIVS - DB naudotojo teisių keitimas

 • GET /CMD_USER_STATS - Svetainės apžvalga ir statistika

GET /CMD_WEBALIZER/domenas.lt/index.html - Webalizer apžvalga
GET /CMD_BANDWIDTH_BREAKDOWN - Duomenų srauto info
GET /CMD_DU_BREAKDOWN - Užimamos vietos serveryje info
POST /CMD_CHANGE_INFO - DA atnaujinta info (statistika, el. paštas ir kalba ir kt.)

 • GET /CMD_LOGIN_HISTORY - Prisijungimų istorija


 • GET /CMD_SITE_BACKUP - Atsarginės kopijos

POST /CMD_SITE_BACKUP - Inicijuotas duomenų kopijos kūrimas/atstatymas


Exim (el. pašto tarnybos) išrašas

Pašto tarnybos (exim) išraše yra fiksuojami visi laiškų išsiuntimo ir gavimo atvejai, todėl išrašas yra naudingas tais atvejais, kai reikia nustatyti ar Jūsų siųstas laiškas išsisiuntė, ar nebuvo pateikiami klaidos pranešimai, į kokias pašto dėžutės ir kokiu metu buvo pristatyti laiškai.

Paspaudę mygtuką "Log failai", laukelyje "Failas" pasirinkite "exim/main.log" ir svetainę, kurios pašto tarnybos išrašą pageidaujate peržiūrėti:

SVARBU: svetainės laukelį galite palikti ir tuščią. Tokiu atveju bus pateikiami visi Jūsų talpinimo plano "exim/main.log" tipo išrašai.

Log 022.png


Atsivėrusiame puslapyje bus pateikiama 5000 paskutinių įrašų, ne senesnių kaip 30 dienų laikotarpio.

Įrašų pavyzdžiai:

2015-05-24 14:30:34 1YwU70-0006Mm-8i => info <info@mano-svetaine.lt> R=virtual_user T=virtual_localdelivery

2015-05-24 14:30:34 - tikslus laikas;

1YwU70-0006Mm-8i - serveryje saugomo įrašo ID;

=> - gautas laiškas;

info <info@mano-svetaine.lt> - pašto dėžutė, į kurią buvo pristatytas serverį pasiekęs laiškas;

R=virtual_user T=virtual_localdelivery - laiškas sėkmingai pristatytas.

Tokio tipo rašas patvirtina, jog gautas laiškas serverį sėkmingai pasiekė ir buvo pristatytas į nurodytą el. pašto dėžutę.

2015-05-30 23:29:01 1YynNN-0006uD-A1 <= info@mano-svetaine.lt U=root P=local S=634

2015-05-30 23:29:01 - tikslus operacijos laikas;

1YynNN-0006uD-A1 - serveryje saugomo įrašo ID;

<= - išsiųstas laiškas;

info@mano-svetaine.lt - pašto dėžutė, iš kurios buvo išsiųstas laiškas;

S=634 - laiško dydis baitais.

Tokio tipo rašas patvirtina, jog išsiųtas laiškas gavėjo pašto serverį sėkmingai pasiekė ir buvo pristatytas adresatui.


Kitokio tipo įrašai dažniausiai nurodo nesėkmingą laiško siuntimą/gavimą ir pateikia trumpą klaidos priežastį. Pvz.:

2015-05-27 09:14:11 login authenticator failed for (PC) [123.156.6.xxx]: 535 Incorrect authentication data (set_id=info@mano-svetaine.lt)

2015-05-27 09:14:11 - tikslus operacijos laikas;

login authenticator failed for (PC) - klaidos pranešimas, kuris nurodo, jog prisijungimas prie pašto dėžutės serveryje buvo atmestas;

[123.156.6.xxx] - interneto ryšio tiekėjo IP adresas (iš kurio buvo bandoma prisijungti prie pašto dėžutės);

535 Incorrect authentication data - pranešimas, nurodantis, jog buvo naudojami neteisingi prisijungimo duomenys;

(set_id=info@mano-svetaine.lt) - pašto dėžutė, prie kurios buvo bandoma jungtis.


Maillog išrašas

Maillog išraše yra fiksuojami prisijungimai prie el. pašto dėžučių. Šis išrašas yra naudingas tais atvejais, kai reikia nustatyti kokiais protokolais (POP3/IMAP), prie kokių pašto dėžučių, iš kokių IP adresų buvo jungiamasi.

Paspaudę mygtuką "Log failai", laukelyje "Failas" pasirinkite "maillog" ir svetainę, kurios išrašą pageidaujate peržiūrėti:

SVARBU: svetainės laukelį galite palikti ir tuščią. Tokiu atveju bus pateikiami visi Jūsų talpinimo plano "maillog" tipo išrašai.

Log 03.png


Atsivėrusiame puslapyje bus pateikiama 5000 paskutinių įrašų, ne senesnių kaip 30 dienų laikotarpio.

Įrašų pavyzdžiai:

May 24 05:41:29 fazanas dovecot: pop3-login: Login: user=<info@mano-svetaine.lt>, method=PLAIN, rip=74.125.82.6, lip=185.5.53.41, mpid=6418

May 24 05:41:29 - tikslus laikas;

fazanas - serverio, kuriame fiksuotas prisijungimas, pavadinimas;

dovecot: pop3-login: - protokolas, kuriuo buvo prisijungta;

Login: user=<info@mano-svetaine.lt> - pašto dėžutė, prie kurios buvo jungiamasi;

rip=74.125.82.6 - interneto tiekėjo IP adresas;

lip=185.5.53.41 - IP adresas serverio, kuriame veikia el. pašto tarnyba;


Mysql-user-stats išrašas

Išrašas, kuriame fiksuojama statistika apie MySQL naudotojus. Vienas įrašas apima 1 savaitės (7 dienų) statistinius duomenis.

Paspaudę mygtuką "Log failai", laukelyje "Failas" pasirinkite "mysql-user-stats" ir svetainės laukelį palikite tuščią:

Userstats.png


Atsivėrusiame puslapyje bus pateikiama 5000 paskutinių įrašų, ne senesnių kaip 30 dienų laikotarpio.

Įrašo reikšmės išdėliojamos tvarka (angl.):

Date, User, Total Connections, CPU time, Bytes Received, Bytes Send, Rows Read, Rows Send.

Įrašų pavyzdžiai:

2016-12-06 phlery_wp1 824 12.314433699999963 102147134 259257723 273463 237012

2016-12-06 - data, kada sugeneruota statistika ir suformuotas šis įrašas (iš paskutinių 7 dienų prieš nurodytą dieną)

phlery_wp1 - MySQL naudotojas, kurio susijungimų ir MySQL užklausų statistika pateikiama

824 - savaitės eigoje MySQL naudotojo sukurtų susijungimų skaičius (dažnu atveju labai artimas naudotojo sugeneruotų MySQL užklausų skaičiui)

12.314433699999963 - bendras laikas, kurio reikėjo CPU skaičiavimams atlikti MySQL naudotojo sugeneruotose užklausose

102147134 - iš MySQL tarnybos gautų duomenų kiekis baitais

259257723 - į MySQL tarnybą išsiųstų duomenų kiekis baitais

273463 - MySQL užklausų metu perskaitytų eilučių lentelėse kiekis

237012 - MySQL užklausų metu išsiųstų MySQL tarnybai eilučių kiekis


FTP išrašas

FTP tarnybos išraše yra fiksuojami visi failų įkėlimo ir parsisiuntimo iš FTP serverio atvejai. Šis išrašas yra naudingas tais atvejais, kai reikia nustatyti ar prie serverio nebuvo prisijungta trečiųjų šalių. Taip pat remiantis išrašu galima tiksliai pasakyti failų įkėlimo/parsisiuntimo laiką, per kokį FTP naudotoją tai buvo atlikta, iš kokio IP adreso ir pan.

Paspaudę mygtuką "Log failai", laukelyje "Failas" pasirinkite "pureftp/auth.log" ir svetainę, kurios FTP išrašą pageidaujate peržiūrėti:

SVARBU: svetainės laukelį galite palikti ir tuščią. Tokiu atveju bus pateikiami visi Jūsų talpinimo plano "ftp" tipo išrašai.

Log 05.png


Atsivėrusiame puslapyje bus pateikiama 5000 paskutinių įrašų, ne senesnių kaip 30 dienų laikotarpio.

Įrašų pavyzdžiai:

Apr 29 12:54:55 paprika pure-ftpd: (manosvetai@12.34.56.78) [NOTICE] /home/manosvetai/domains/mano-svetaine.lt/public_html/katalogas/failas.php downloaded (2437 bytes, 39768.73KB/sec)

Apr 29 12:54:55 - tikslus operacijos laikas;

paprika - serverio, kuriame fiksuota operacija, pavadinimas;

manosvetai - operaciją atlikusio FTP naudotojo vardas;

12.34.56.78 - IP adresas, iš kurio buvo prisijungta į FTP serverį;

/home/manosvetai/domains/mano-svetaine.lt/public_html/katalogas/failas.php - kelias (angl. path) iki failo;

downloaded - operacijos tipas, šiuo atveju failas buvo parsisiųstas iš serverio į įrenginį (kompiuterį);

2437 bytes - operacijoje dalyvavusio failo dydis (baitais);

39768.73KB/sec - operacijos metu fiksuotas vidutinis duomenų perdavimo greitis (kilobaitais/sekundę);

Apr 29 16:01:58 paprika pure-ftpd: (admin@mano-svetaine.lt@12.34.56.78) [NOTICE] /home/manosvetai/domains/mano-svetaine.lt/public_html/katalogas/failas.php uploaded (367 bytes, 1612.91KB/sec)

Apr 29 16:01:58 - tikslus operacijos laikas;

paprika - serverio, kuriame fiksuota operacija, pavadinimas;

admin@mano-svetaine.lt - operaciją atlikusio FTP naudotojo vardas;

12.34.56.78 - IP adresas, iš kurio buvo prisijungta į FTP serverį;

/home/manosvetai/domains/mano-svetaine.lt/public_html/katalogas/failas.php - kelias (angl. path) iki failo;

uploaded - operacijos tipas, šiuo atveju failas buvo įkeltas į serverį (iš kompiuterio);

367 bytes - operacijoje dalyvavusio failo dydis (baitais);

1612.91KB/sec - operacijos metu fiksuotas vidutinis duomenų perdavimo greitis (kilobaitais/sekundę);


Send.log išrašas

Send.log išraše yra fiksuojami visi laiškų išsiuntimo atvejai, naudojant PHP mail() funkciją, todėl šis išrašas yra naudingas tais atvejais, kai reikia nustatyti per kurį svetainės failą buvo vykdomas siuntimas ar kiek laiškų buvo išsiųsta.

Paspaudę mygtuką "Log failai", laukelyje "Failas" pasirinkite "send.log" ir svetainę, kurios išrašą pageidaujate peržiūrėti:

SVARBU: svetainės laukelį galite palikti ir tuščią. Tokiu atveju bus pateikiami visi Jūsų talpinimo plano "send.log" tipo išrašai.

Log 04.png


Atsivėrusiame puslapyje bus pateikiama 5000 paskutinių įrašų, ne senesnių kaip 30 dienų laikotarpio.

Įrašų pavyzdžiai:

Thu Jun 4 16:06:01 2015 mano-svetaine.lt 1065 786:phpmailer.php

Thu Jun 4 16:06:01 2015 - tikslus laikas;

mano-svetaine.lt - svetainė, per kurią buvo siųstas laiškas;

1065 - laiško dydis baitais;

786 - eilutė, kurioje yra PHP mail() funkcija;

phpmailer.php - failas, kuris vykdė siuntimą.