PhpMyAdmin naudojimas

Iš IV pagalba klientams.
Peršokti į: navigacija, paiešką

Duomenų bazė jau turi būti sukurta. Kaip tai atlikti rasite spustelėję čia. Prisijunkite prie PhpMyAdmin įrankio. Prie valdymo pulto rekomenduojama prisijungti būtent tos duomenų bazės, su kuria dirbsite, naudotojo vardu.


Pagrindiniai skyriai

Pasirinkus duomenų bazę

Structure: pateikiama duomenų bazės struktūra, lentelių sąrašas ir jų savybės
SQL: skyrius skirtas SQL komandų vykdymui.
Search: skyrius skirtas paieškai duomenų bazėje vykdyti. Paieška detaliau aprašyta žemiau.
Export: Duomenų bazės eksportavimas
Import: Duomenų bazės importavimas

Pasirinkus vieną lentelę

Browse: Čia galima peržiūrėti ir redaguoti lentelėse esančius įrašus.
Structure: matoma visos lentelės struktūra, visi stulpeliai ir jų savybės
SQL: skyrius skirtas SQL komandų vykdymui.
Search: skyrius skirtas paieškai lentelėje vykdyti. Paieška detaliau aprašyta žemiau.
Export: Vienos lentelės eksportavimas.
Import: Vienos lentelės importavimas.


Paieška

Paieška visoje duomenų bazėje

Pasirinkite reikiamą duomenų bazę ir meniu "Search". Paieškai atlikti:

Words or values to search for - nurodomas paieškos kriterijus. bet kokio simbolio galite ieškoti įrašę %
Find: - pasirenkama ko ieškoti, t.y. bent vieno žodžio (at least one of the words), rezultatuose privalo būti visi žodžiai (all words), tiksliai tokios frazės (the exact phrase) arba kaip reguliarios ekspresijos.
Inside tables - pasirenkama kurioje lentelėje ieškoti, o jei ieškoma visoje duomenų bazėje spustelėkite Select All

MyAdmin Search1.png


Paieška vienoje lentelėje

Pasirinkite reikiamą duomenų bazę, tuomet reikiamą lentelę ir meniu "Search".

Pagrindinis skirtumas nuo paprastos paieškos yra tai, kad paieška vykdoma kiekviename stulpelyje atskirai:

Column - Stulpelis, kuriame bus vykdoma paieška.
Type - kokio tipo duomenys yra šiame stulpelyje ( int,bigint - skaitmuo; tinytext,text,varchar - tekstas; datetime - data ir pan.)
Collation - naudojama koduotė.
Operator - ko ieškoti. "=,>,<.." - lygu, daugiau, mažiau. "LIKE" - tikslus tekstas, "%LIKE ...%" - turi atitikti tik frazės dalis ir pan.
Value - reikšmė ko ieškoma

MyAdmin Search2.png