Profesionalaus el. pašto filtro ataskaitos

Iš IV pagalba klientams.
Peršokti į: navigacija, paiešką

Profesionalus el. pašto filtras suteikia galimybę siųsti laiškų gavimo ataskaitas el. paštu. Tai suteikia galimybę stebėti laiškų pristatymo srautus bei filtro atliktus veiksmus su laiškais nesijungiant į filtro valdymo pultą. Taip pat galima nustatyti norimą ataskaitų formatą bei gavimo laiką tam, kad jis būtų pateikiamas Jums patogiausiu būdu/laiku.


Prisijungimas prie Profesionalaus el. pašto filtro valdymo klientų sistemoje:

 • Prisijunkite prie klientų sistemos, adresu: https://klientams.iv.lt
 • Prisijungus pasirinkite skyrelį "Paslaugos";
 • Pasirinkite profesionalaus el. pašto filtro paslaugą;
 • Paspauskite mygtuką "Filtro valdymo pultas".

Jei nepamenate prisijungimo duomenų prie savo paskyros klientų sistemoje, pasinaudokite slaptažodžio priminimo funkcija http://klientams.iv.lt/remind.php ir naują slaptažodį atsisiųskite į savo kontaktinę el. pašto dėžutę.


Ataskaitų tipai

Profesionaliame el. pašto filtre galite gauti keturių skirtingų tipų ataskaitas:

 1. Ataskaitos pagal konkretų išrašų sąrašą;
 2. Ataskaitos apie konkrečios dėžutės srautą;
 3. Ataskaitos apie pasirinktos dienos/savaitės srautą;
 4. Ataskaitos apie visų dėžučių srautą.

Žemiau rasite visų galimų ataskaitų sugeneravimo instrukcijas.


Išrašų pranešimų kūrimas

Filtras suteikia galimybę gauti ataskaitas pagal parinktus išrašus. Iš pradžių nustatote, kokie išrašai Jus domina ir tada nustatote kada turėtų būti siunčiami išrašai. Jei nustatysite, kad ataskaitos būtų siunčiamos periodiškai, kiekvieną kartą gausite atnaujintą informaciją apie parinkto išrašo įrašus.


1. Parenkate Jus dominančius išrašus:

Visą informaciją apie išrašų peržiūrą/administravimą rasite mūsų kitoje pamokoje: Išrašų peržiūra


2. Sukuriate ataskaitą:

Sugeneravus norimą išrašą virš Query Rules laukelio matysite mygtuką Email this search:

Pelf1.png


Pasirinkus Email this search Jums bus pateikiamas šis langas:

Elpf30.png

 • Subject - nurodykite norimą ataskaitos pavadinimą.
 • Delivery - pasirinkite norimą pristatymo laiką. Galite nurodyti, kad ataskaita būtų siunčiama iškart, periodiškai ar nustatytu laiku.
 • Sender - nurodote, koks el. pašto adresas bus pateikiamas, kaip laiško siuntėjas.
 • Recipient - nurodote į kokią dėžutę norėtumėte gauti ataskaitą.
 • Template name - pasirenkate lentėlės išdėstymą: row - kiekvienas atvejis išskiriamas atskirai, columns - sudaroma išrašų lentelė.

Pasirinkus Schedule bus išsiunčiama ataskaita (jeigu Delivery laukelyje pasirinksite Right away) arba išsaugomas nustatymas išsiųsti vėliau (jeigu Delivery laukelyje pasirinksite kitą reikšmę nei Right away).


Tokiu būdu galite sukurti neribotą kiekį skirtingų ataskaitų siunčiamų periodiškai. Visas sukurtas ataskaitas matysite skiltyje Email Scout Reports pasirinkę Show Results:

Pelf3.png


Jeigu jau esate sukūrę nors vieną ataskaitą pagal konkrečius išrašus, matysite šiame puslapyje. Ties ataskaita pasirinkus trikampio simbolį Jums bus pateikiamas sąrašas veiksmų, kuriuos galite atlikti su šia ataskaita:

Pelf4.png


 • Execute search - pakeisti ataskaitos išrašo nustatymus.
 • Edit - keisti siuntimo laiką, gavėją, siuntėją bei pavadinimą.
 • Remove - pašalinti ataskaitą.
 • Send now - išsiunti ataskaitą dabar. Ataskaita bet kokiu atveju bus siunčiama ir anksčiau nustatytu laiku.


Ataskaitų nustatymai

SVARBU: Šie nustatymai galioja tik dėžutės, domeno bei momentinėms (dienos/savaitės) ataskaitoms. Nustatymai netaikomi išrašų ataskaitoms.

Apsilankę skiltyje Domain reports actions galite nustatyti, kokius veiksmus su į karantiną patekusiais laiškais galės atlikti ataskaitų gavėjai:

Pelf10.png


 • Release - laiškų praleidimas į dėžutės gautųjų katalogą.
 • Release and train - laiškų praleidimas į dėžutės gautųjų katalogą bei nurodymas filtrui, kad tokie ir panašaus tipo laiškai neturėtų būti sustabdomi.
 • Whitelist and release - laiško siuntėjo įtraukimas į privatų baltąjį sąrašą nei praleidimas į dėžutės gautųjų katalogą.
 • Blacklist and remove - laiško siuntėjo įtraukimas į juodąjį baltąjį sąrašą nei pašalinimas iš karantino (laiško nepristatant į dėžutę).

Pasirinkus Update ataskaita bus siunčiama pagal nurodytus duomenis. Taip pat galite pasirinkti Reset to default ir tada ataskaitos nustatymai bus gražinti į pradinius.


Dėžutės ataskaitos

Galite sukurti ataskaitą, kurioje bus nurodoma informacija apie vienos dėžutės gaunamų laiškų srautą t.y. laiškai, kurie buvo sustabdyti, praleisti ar atmesti. Gavę ataskaitą taip pat galėsite parinkti, kad sustabdyti laiškai būtų pristatyti į gautųjų katalogą arba atmetami.

Norint sukurti tokio tipo ataskaitą meniu pasirinkite Reporting ir atsidarykite skiltį Protection report - mailbox. Atsidariusiame lange matysite pasirinkimą Add a recipient:

Pelf5.png


Jums bus pateikiamas nustatymų langas:

Pelf6.png


 • For address - įveskite dėžutės pavadinimą iki @ simbolio.
 • Send to - dėžutės pavadinimas, kuriai bus siunčiama ataskaita.
 • Fequency - ataskaitos periodiškumas: Daily - kiekvieną dieną, Weekly - kas savaitę.
 • Language - kalba, kuri bus naudojama ataskaitos. Apgailestaujame, tačiau nėra galimybės pasirinkti lietuvių kalbos.
 • Format - HTML - informacija pateikiama laiško turinyje, PDF - ataskaita prisegama prie laiško atskirame faile.
 • Include extra spam table - pažymėjus šį pasirinkimą ataskaitoje būna pridedama papildoma eilutė apie gautus SPAM tipo laiškus.

Žemiau pasirinkus Enable bus sukurta ataskaita. Ją galėsite koreguoti, ištrinti ar išjungti grįžę į Protection report - mailbox skiltį:

Pelf7.png


Dienos/Savaitės ataskaitos

Galite sukurti ataskaitą, kurioje bus atvaizduojamas tik tos dienos ar visos savaitės gaunamų laiškų srautas. Ši ataskaita pasižymi tuo, kad ji yra siunčiama tik iš karto kai tik pasirenkate Send. Ataskaitoje bus įtraukti visų dėžučių išrašai. Norint sukurti tokio tipo ataskaitą meniu pasirinkite Reporting ir atsidarykite skiltį Protection report - send now. Atsidariusiame lange matysite pasirinkimus:

 • Data start - pasirenkate dieną. Jeigu antrame laukelyje pasirinksite Week, šiame laukelyje bus nurodyta pirma dienos data nuo kurios bus skaičiuojamos septynios dienos.
 • Period - galite pasirinkti ar ataskaita bus sudaryta iš vienos dienos atvejų ar visos savaitės.
 • Language - kalba, kuri bus naudojama ataskaitos. Apgailestaujame, tačiau nėra galimybės pasirinkti lietuvių kalbos.
 • Format - HTML - informacija pateikiama laiško turinyje, PDF - ataskaita prisegama prie laiško atskirame faile.
 • Include extra spam table - pažymėjus šį pasirinkimą ataskaitoje būna pridedama papildoma eilutė apie gautus SPAM tipo laiškus.

Pasirinkus Send bus išsiunčiama ataskaita.

Pelf8.png


Domeno ataskaitos

Galite sukurti periodinę ataskaitą, kuri bus siunčiama kas dieną arba kas savaitę. Ataskaitoje bus įtraukiamas visų el. pašto dėžučių srautas. Norint sukurti tokio tipo ataskaitą meniu pasirinkite Reporting ir atsidarykite skiltį Protection report - domain. Atsidariusiame lange matysite pasirinkimus:

 • Report enabled - ataskaitas įjungimas. Nepažymėjus šio pasirinkimo net ir išsaugojus nustatymus ataskaitos nebus siunčiamos.
 • Recipient Address - ataskaitos gavėjo el. pašto dėžutė.
 • Report Frequency - ataskaitų dažnumas: Daily - kiekvieną dieną siunčiama ataskaita, Weekly - kas savaitę siunčiama ataskaita.
 • Language - kalba, kuri bus naudojama ataskaitos. Apgailestaujame, tačiau nėra galimybės pasirinkti lietuvių kalbos.
 • Format - HTML - informacija pateikiama laiško turinyje, PDF - ataskaita prisegama prie laiško atskirame faile.
 • Include extra spam table - pažymėjus šį pasirinkimą ataskaitoje būna pridedama papildoma eilutė apie gautus SPAM tipo laiškus.
 • Send report with no quarantined messages - nepažymėjus šio laukelio ataskaitos nebus siunčiamos tais atvejais kai per pasirinktą laikotarpį nebus fiksuotas nei vienas laiškas priskirtas į karantiną.

Pasirinkus Update ataskaita bus siunčiama pagal nurodytus duomenis. Taip pat galite pasirinkti Reset to default ir tokiu atveju ataskaitos nustatymai bus gražinti į pradinius.

Pelf9.png