Klientų sistemos API

Iš IV pagalba klientams.
14:08, 6 rugsėjo 2019 versija, sukurta IV IevaK (Aptarimas | indėlis)
(skirt) ← Ankstesnė versija | Dabartinė versija (skirt) | Vėlesnė versija → (skirt)
Peršokti į: navigacija, paiešką

Prisijungimas prie API

Klientų sistemos programavimo sąsaja (API) skirta veiksmų su paslaugomis automatizavimui bei integravimui į trečųjų šalių sistemas. Prisijungimas prie API vyksta per HTTPS protokolą, rezultatai grąžinami JSON formatu.

Užklausų formatas:

https://api.iv.lt/json.php
?nick=<prisijungimo vardas>
&password=<slaptažodis>
&command=<komanda>
&id=<paslaugos id>
&...=<kiti parametrai>

Užklausos priimamos tiek per GET, tiek per POST HTTP metodus.

Parametrų paaiškinimai:

 • prisijungimo vardas - specialaus API naudotojo vardas.
 • slaptažodis - specialaus API naudotojo slaptažodis.
 • komanda - komanda vykdymui, pvz., "version" arba "account_info".
 • id - paslaugos ID, kurį galite rasti per klientų sistemą paslaugos valdymo puslapyje, arba per API paslaugų sąraše.
 • kiti parametrai - papildomi parametrai, priklausomai nuo konkrečios komandos.

SVARBU! Saugumo sumetimais, prisijungimas prie API galimas tik iš IV potinklių, t.y. iš pas mus talpinamų serverių. API šiuo metu yra beta stadijos, todėl gali pasitaikyti tam tikrų klaidų, komandų ir rezultatų formatas gali keistis kol API pasieks 1.0 versiją, šis puslapis kol kas bus vieninteliu informacijos apie naudojimąsi API šaltiniu. Papildoma techninė pagalba API klausimais šiuo metu nėra teikiama.

Specialus API naudotojas

Norėdami jungtis prie klientų sistemos per API, turėsite sukurti specialų API naudotoją. Tam klientų sistemoje apsilankykite naudotojų tvarkymo puslapyje:

https://klientams.iv.lt/users.php

Ir sukurkite papildomą naudotoją su aprašymu "API" (be kabučių). Su šio naudotojo prisijungimo duomenimis galėsite jungtis prie API, tačiau ne prie klientų sistemos.

Klaidų apdorojimas

Nesant galimybei įvykdyti užklausos, API grąžina vieną iš standartinių HTTP klaidų:

 • 400 - nurodyti klaidingi parametrai arba komanda.
 • 401 - neteisingi prisijungimo duomenys arba naudotojas neturi "API" aprašo.
 • 403 - užklausa gauta nešifruotu HTTPS protokolu, arba ne iš IV tinklui priklausančio IP adreso.

Apribojimai

Siekiant užtikrinti patikimą API veikimą, vienam naudotojui leidžiama siųsti ne daugiau kaip 100 užklausų per minutę.

Saugumo sumetimais iš to paties IP leidžiama ne daugiau kaip 100 klaidingų užklausų per parą. Viršijus šį limitą prisijungimai nebebus leidžiami.

API naudojimo pavyzdys

Trumpas PHP kodo pavyzdys, iliustruojantis naudojimąsi API:

$nick = "prisijungimo vardas";
$password = "slaptažodis";
$domain_id = "domeno paslaugos ID";
$server_id = "serverio paslaugos ID";
$api_url = "https://api.iv.lt/json.php?nick=$nick&password=$password&command=";

$account = json_decode(file_get_contents($api_url."account_info"), true);
$bonuses = json_decode(file_get_contents($api_url."account_bonuses&count=100"), true);

print_r($account); // atspausdina informaciją apie kliento paskyrą
print_r($bonuses); // atspausdina informaciją apie kliento paskutines gautas premijas (max 100)

// gauna informaciją apie domeną
$domain = json_decode(file_get_contents($api_url."domain_info&id=$domain_id"), true);

if(is_array($domain["se_zone"])) {
  // prideda papildomą vardų zonos įrašą (newsubdomain.domenas.tld -> 79.98.25.1)
  $domain["se_zone"][] = ["name" => "newsubdomain", "type" => "A", "value" => "79.98.25.1"];
  
  // įkrauna atnaujintą vardų zoną domenui
  file_get_contents($api_url."domain_zone&id=$domain_id&zone=".urlencode(json_encode($domain["se_zone"])));
}

// inicijuoja serverio administratoriaus slaptažodžio keitimą
$results = json_decode(file_get_contents($api_url."server_reset_password&id=$server_id"), true);

sleep(300); // slaptažodžio keitimas užtrunka apie 5 min.

// patikrina slaptažodžio keitimo užduoties rezultatus
$tasks = json_decode(file_get_contents($api_url."server_tasks&id=$server_id&task_id=".$results["task_id"]), true);

print_r($tasks); // atspausdina rezutatus ir serverio "root" slaptažodį (jei užduotis įvykdyta)

// perkrauna serverį
file_get_contents($api_url."server_reboot&id=$server_id");

Ruby GEM biblioteka API naudojimui:

https://github.com/jpalumickas/ivapi

API komandos

Bendros paskyros komandos

version

Parametrų nėra.

Rezultatas:

 • API versijos numeris.

account_info

Parametrų nėra.

Rezultatas:

 • Kliento paskyros informacija, kartu su permokos ir premijos likučiu.

account_orders

Parametrų nėra.

Rezultatas:

 • Išrašytų sąskaitų sąrašas, kartu su apmokėjimo būsena, suma, nuoroda spausdinimui.

account_services

Parametrų nėra.

Rezultatas:

 • Aktyvuotų paslaugų sąrašas, su galiojimo datom, kainom, pavadinimais.

account_credits

Parametrai:

 • count - kiek paskutinių įrašų grąžinti (max 1000).

Rezultatas:

 • Pridėtų ir panaudotų permokų išrašas.

account_bonuses

Parametrai:

 • count - kiek paskutinių įrašų grąžinti (max 1000).

Rezultatas:

 • Pridėtų ir panaudotų premijų išrašas su detalia informacija (SMS turinys, paslaugos pavadinimas).

Domeno valdymo komandos

domain_info

Informacija apie domeną bei jo DNS įrašus.

Parametrai:

 • id - paslaugos ID.

Rezultatas:

 • Informacija apie galiojimo laiką, nukreipimą (se_dns) arba vardų zonos įrašus (se_zone).

domain_zone

Naujų vardų zonos įrašų įkėlimas domenui, vietoje esamų.

Parametrai:

 • id - paslaugos ID.
 • zone - vardų zonos masyvas, pateiktas JSON formatu. Analogiškas se_zone parametrui iš domain_info komandos. Pvz.:
[
 {"name":"@","ttl":"15m","type":"A","value":"79.98.25.1"},
 {"name":"www","ttl":"1d","type":"CNAME","value":"test.test."},
 {"name":"@","type":"MX","value":"10 test.test."},
 {"name":"@","type":"TXT","value":"\"v=spf1 redirect=spf.serveriai.lt\""}
]

Rezultatas:

 • records - įkeltų vardų zonos įrašų kiekis (sėkmės atveju > 0).

Svetainės talpinimo valdymo komandos

hosting_info

Informacija apie talpinimo planą bei jo naudojamus resursus.

Parametrai:

 • id - paslaugos ID.

Rezultatas:

 • Informacija apie talpinimo planą, disko vietos, Inode resursų sunaudojimą, CPU perviršius (atnaujinama kas 1 d.)

Dedikuoto serverio valdymo komandos

server_info

Informacija apie serverį bei jo naudojamus resursus. Atnaujinama kas 30 min. arba iškart po server_update komandos.

Parametrai:

 • id - paslaugos ID.

Rezultatas:

 • Informacija apie serverį, serverio resursų (RAM, HDD) sunaudojimą.

server_tasks

Serverio užduočių tikrinimas. Užduočių rezultatuose galima rasti svarbią informaciją, pvz., serverio perkūrimo duomenis, root slaptažodį ir t.t.

Parametrai:

 • id - paslaugos ID.
 • task_id - užduoties ID (neprivalomas).
 • task - užduoties pavadinimas (neprivalomas).
 • count - kiek paskutinių įrašų grąžinti (max 1000).

Rezultatas:

 • Informacija apie vykdomas arba įvykdytas serverio užduotis (pvz., perkrovimas).

server_graphs

Komanda serverio grafikų rodymui trečiųjų šalių aplinkoje. Nuoroda galioja tik vienam lankytojui, vienam parodymui.

Parametrai:

 • id - paslaugos ID.
 • width - grafikų plotis pikseliais (max 1000, optimalus 768).
 • ip - naudotojo IP, iš kurio bus peržiūrimi grafikai.

Rezultatas:

 • Nuorodos į serverio grafikus (tinklo, CPU, RAM ir kt.)

server_os

Informacija apie palaikomas OS.

Parametrai:

 • id - paslaugos ID.

Rezultatas:

 • Sąrašas operacinių sistemų, kurias galima įdiegti į serverį.

server_update

Serverio statistikos, gaunamos su server_info, priverstinis atnaujinimas. Pagal užduoties ID galima atsekti, kada atnaujinimas pradėtas, kada baigtas.

Parametrai:

 • id - paslaugos ID.

Rezultatas:

 • task_id - užduoties ID, pagal kurį galima sekti užduoties vykdymo būklę.

server_reboot

Serverio perkrovimas. Pagal užduoties ID galima atsekti, kada perkrovimas pradėtas, kada baigtas.

Parametrai:

 • id - paslaugos ID.

Rezultatas:

 • task_id - užduoties ID, pagal kurį galima sekti užduoties vykdymo būklę.

server_recreate

Serverio perkūrimas. Ištrinami visi serverio duomenys, įdiegiama pasirinkta OS. Naujo serverio parametrai ir root slaptažodis bus pateikti užduoties rezultatuose.

Parametrai:

 • id - paslaugos ID.
 • os - operacinės sistemos ID (pvz., centos-6-x86_64).
 • new_password - naujas serverio slaptažodis, 8-64 simbolių ilgio. Nenurodžius bus sugeneruotas atsitiktinis ir grąžintas užduoties rezultatuose.

Rezultatas:

 • task_id - užduoties ID, pagal kurį galima sekti užduoties vykdymo būklę.

server_reset_password

Serverio root slaptažodžio keitimas. Naujas slaptažodis bus pateiktas užduoties rezultatuose.

Parametrai:

 • id - paslaugos ID.
 • new_password - naujas serverio slaptažodis, 8-64 simbolių ilgio. Nenurodžius bus sugeneruotas atsitiktinis ir grąžintas užduoties rezultatuose.

Rezultatas:

 • task_id - užduoties ID, pagal kurį galima sekti užduoties vykdymo būklę.

server_flush_iptables

Serverio iptables taisyklių išvalymas. Rezultatuose bus pateikta iptables būklė prieš ir po išvalymo.

Parametrai:

 • id - paslaugos ID.

Rezultatas:

 • task_id - užduoties ID, pagal kurį galima sekti užduoties vykdymo būklę.

server_ptr

Reverse PTR įrašo keitimas serverio papildomam IP.

Parametrai:

 • id - paslaugos ID.
 • ip - papildomas IP.
 • domain - pageidaujamas reverse PTR.

Rezultatas:

 • ip - papildomas IP.
 • domain - nustatytas reverse PTR.

server_move_ip

IP adreso perkėlimas kitam serveriui. Perkėlimas galimas tik papildomiems IP, tik tarp serverių tame pačiame duomenų centre.

Parametrai:

 • id - paslaugos ID.
 • ip - papildomas IP.
 • target_id - kito serverio paslaugos ID.

Rezultatas:

 • task_id - užduoties ID, pagal kurį galima sekti užduoties vykdymo būklę.

server_nameserver

Domenų išrišimui naudojamų serverių nustatymas.

Parametrai:

 • id - paslaugos ID.
 • ns1 - pirmo serverio IP.
 • ns2 - antro serverio IP (nebūtinas).
 • ns3 - trečio serverio IP (nebūtinas).
 • ns4 - ketvirto serverio IP (nebūtinas).

Rezultatas:

 • task_id - užduoties ID, pagal kurį galima sekti užduoties vykdymo būklę.

server_domain

Serverio hostname ir reverse PTR keitimas. Prieš keitimą naujas hostname jau turi būti nukreiptas į serverio pagrindinį IP, neturi dubliuotis su kitomis paslaugomis.

Parametrai:

 • id - paslaugos ID.
 • domain - naujas serverio hostname ir reverse PTR.

Rezultatas:

 • task_id - užduoties ID, pagal kurį galima sekti užduoties vykdymo būklę.