Nepageidaujami (SPAM) laiškai: Skirtumas tarp puslapio versijų

Iš IV pagalba klientams.
Peršokti į: navigacija, paiešką
5 eilutė: 5 eilutė:
 
* Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas. 68 straipsnis. Tiesioginė rinkodara:
 
* Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas. 68 straipsnis. Tiesioginė rinkodara:
 
:''1. Naudoti elektroninių ryšių paslaugas, įskaitant elektroninio pašto pranešimų siuntimą, tiesioginės rinkodaros tikslu leidžiama tik esant išankstiniam abonento sutikimui.''
 
:''1. Naudoti elektroninių ryšių paslaugas, įskaitant elektroninio pašto pranešimų siuntimą, tiesioginės rinkodaros tikslu leidžiama tik esant išankstiniam abonento sutikimui.''
 
* Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas. 14 straipsnis. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais:
 
:''1. Asmens duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu duomenų subjektas duoda sutikimą.''
 
  
 
* Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas. 13 straipsnis. Reikalavimai reklamai, skleidžiamai kitomis reklamos perteikimo priemonėmis:
 
* Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas. 13 straipsnis. Reikalavimai reklamai, skleidžiamai kitomis reklamos perteikimo priemonėmis:

13:52, 5 balandžio 2019 versija

Nepageidaujamais laiškais (SPAM) yra laikomi komercinio pobūdžio ar reklaminiai laiškai, siunčiami be išankstinio gavėjo, sutikimo.

Tai nebūtinai masiškai siunčiami laiškai. Nepageidaujamu laišku (SPAM) gali būti laikomas ir vienas laiškas. El. pašto naudojimą reklamos tikslais reglamentuoja šie įstatymai:

  • Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas. 68 straipsnis. Tiesioginė rinkodara:
1. Naudoti elektroninių ryšių paslaugas, įskaitant elektroninio pašto pranešimų siuntimą, tiesioginės rinkodaros tikslu leidžiama tik esant išankstiniam abonento sutikimui.
  • Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas. 13 straipsnis. Reikalavimai reklamai, skleidžiamai kitomis reklamos perteikimo priemonėmis:
1. Reklama telefonu, telefaksu, teleksu, elektroniniu paštu gali būti teikiama tik reklamos vartotojo sutikimu ar jo prašymu.
2. Draudžiama tiesiogiai teikti reklamą konkrečiam asmeniui, jeigu yra aiškiai išreikštas šio asmens nesutikimas.

Taigi apibendrinant reklamą naudotojui el. paštu galima siųsti tik su jo sutikimu ar prašymu. Taip pat draudžiama tiesiogiai teikti reklamą konkrečiam asmeniui, jeigu yra aiškiai išreikštas šio asmens nesutikimas.