Nepageidaujami (SPAM) laiškai

Iš IV pagalba klientams.
Peršokti į: navigacija, paiešką

Nepageidaujamais laiškais (SPAM) yra laikomi komercinio pobūdžio ar reklaminiai laiškai, siunčiami be išankstinio gavėjo, sutikimo.

Tai nebūtinai masiškai siunčiami laiškai. Nepageidaujamu laišku (SPAM) gali būti laikomas ir vienas laiškas. El. pašto naudojimą reklamos tikslais reglamentuoja šie įstatymai:

  • Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas. 69 straipsnis. Tiesioginė rinkodara:
1. Naudoti elektroninių ryšių paslaugas, įskaitant elektroninio pašto pranešimų siuntimą, tiesioginės rinkodaros tikslu leidžiama tik esant išankstiniam abonento sutikimui.
  • Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas. 13 straipsnis. Reikalavimai reklamai, skleidžiamai kitomis reklamos perteikimo priemonėmis:
1. Reklama telefonu, telefaksu, teleksu, elektroniniu paštu gali būti teikiama tik reklamos vartotojo sutikimu ar jo prašymu.
2. Draudžiama tiesiogiai teikti reklamą konkrečiam asmeniui, jeigu yra aiškiai išreikštas šio asmens nesutikimas.

Taigi apibendrinant reklamą naudotojui el. paštu galima siųsti tik su jo sutikimu ar prašymu. Taip pat draudžiama tiesiogiai teikti reklamą konkrečiam asmeniui, jeigu yra aiškiai išreikštas šio asmens nesutikimas.