Ieškoti

Nuo ko priklauso duomenų perdavimo greitis VPS serveriuose?

0 komentarų
Paskelbta: 2021-09-20 | Atnaujinta: 2021-09-20 | Parašė: Vytenis | Užtruksite: 8 min.
VPS tinklas

Norint tinkamai išnaudoti turimus resursus, kiekvienam serveriui yra reikalingas greitas interneto ryšys. Duomenų centras užtikrina tam tikrą duomenų pralaidumo greitį tam, kad duomenys serveryje būtų pasiekiami kaip įmanoma greičiau. Tačiau galutinis naudotojas (svetainės lankytojas ar serverio administratorius) ne visada turi galimybę pasiekti reikiamus duomenis maksimaliu greičiu. Galite nuomotis nors ir patį galingiausią bei ypač gerai optimizuotą virtualų serverį, tačiau, jeigu svetainės lankytojas turės mažą interneto greitaveiką, serveryje veikianti didesnės talpos svetainė jam vis tiek bus lėtai atidaroma.

Taigi, kas yra pralaidumas ir kokias atvejais jūsų serveris gali veikti lėčiau ar tapti visiškai nebepasiekiamu dėl pernelyg didelio tinklo išnaudojimo?

Pralaidumas

Pralaidumas yra skaičiuojamas bitais per sekundę atliekant duomenų perdavimą tarp skirtingų sistemų. Šis matas dar gali būti vadinamas duomenų perdavimo sparta ar laido greičiu (angl. wire speed). Maksimalus galimas tinklo pralaidumas yra nustatomas pagal duomenų centro galimybes kiekvienam virtualiam serveriui priskiriant atitinkamą resurso dalį. Mūsų duomenų centras palaiko 100Gbps (gigabitai per sekundę) tarptautinį pralaidumą, o klientai, įsigydami virtualiai dedikuotą serverį, gali pasirinkti – 100Mbps arba 1Gbps pralaidumo spartą. Papildomai pažymėtina, kad dauguma programų naudojamų failų persiuntimui skaičiuoja greitį baitais, o pralaidumas yra skaičiuojamas bitais, todėl realus galimas duomenų perdavimo greitis gaunamas padalinus suteikiamą pralaidumą iš aštuonių.

Atliekant duomenų perdavimą yra prarandamas maksimalus galimas greitis ir atsiranda papildomas vėlavimas, kurį sukelia duomenis išsiunčiamo bei gaunančio procesorių apribojimai, tinklo perkrovos, perdavime atsirandančios klaidos, srauto apkrovos bei perkrovos ar netinkamas techninės įrangos dizainas ir kt. Be to, duomenys yra dedami į kadrus (angl. frames) ir paketus, kuriuose yra antraštinė informacija. Taigi, jei bandote išmatuoti faktinį duomenų pralaidumą, turite atimti papildomas sąnaudas. Todėl atliekant greičio testavimus kiekvieną kartą galite gauti vis kitą rezultatą.

Tam, kad būtų paprasčiau suprasti, kodėl pralaidumas greitis sumažėja atliekant duomenų operacijas, pateikiame pavyzdį. Automagistralėje yra dvi eismo juostos viena kryptimi, tačiau viena eismo juosta yra laikinai uždaryta dėl vykdomų kelio remonto darbų. Piko metu prieš remontuojamą kelio ruožą susidarys kamštis, nes automobiliai judėję dvejomis juostomis turi sutilpti į vieną juostą. Lygiai taip pat yra su tinklo pralaidumu. Jeigu bent vienoje vietoje yra techninė įranga, kuri negali palaikyti didelio pralaidumo (tai gali būti dėl per daug apkrauto interneto ryšio, riboto pajėgumo techninės įrangos ir pan.), atliekant tam tikrus veiksmus su serveriu, pavyzdžiui, siunčiantis iš jo failus, nebus gaunamas visas suteikiamas duomenų perdavimo greitis.

Paketai

Duomenys perdavimo metu yra skaidomi į paketus, kuriuose saugoma informacija apie duomenų siuntėją ir gavėją. Kaip minėta anksčiau, kadrų ir paketų antraštės informacija sumažina faktinių duomenų pralaidumą. Antraštėse yra šaltinio ir paskirties adresas, informacija apie techninės įrangos tarpusavio komunikaciją (angl. handshake), klaidų tikrinimo kodai ir kt. Todėl atliekant duomenų persiuntimą turi būti vykdomas ir antraštinių paketų siuntimas, kas papildomais bitais apkrauna procesą bei sukelia minimalų vėlinimą taip sumažinant realų perdavimo greitį.

Taip pat perdavimo metu gali atsirasti ir pertekliniai paketai. Taip atsitinka dėl to, kad serveriai ne visada perduoda duomenis optimizuotai ir sukuria didelį kiekį nereikalingų paketų, kas sumažina perduodamų duomenų kiekį ir netikslingai apkrauna tiek patį virtualų serverį, tiek visą mazgą. Pasitaiko situacijų, kai siunčiamų paketų srautas toks didelis, kad, atsižvelgiant į konkretų paketų tipą, būname priversti paslaugos savininkui fiksuoti sutarties sąlygų pažeidimus ar net apriboti srautą dėl gaunamo/išsiunčiamo paketų kiekio, kuris stabdo visų mazge esančių kitų serverių veikimą.

Be abejo, ne visos veiklos atliekamos iš serverio savininko pusės. Pasitaiko atvejų, kai klientai sulaukia itin didelio kiekio duomenų paketų, nukreiptų į serverį. Tokia veikla yra vadinama DDoS (angl. Denial-of-service) atakomis. Tokiu atveju yra reikalinga papildoma programinė įranga, galinti sustabdyti perteklinį paketų srautą, nes sulaukus neįprastai didelio kiekio užklausų, mazgas gali tapti nebepasiekiamu lankytojams. Pastebėjus neįprastai didelį paketų kiekį iš išorės, mūsų monitoringo sistema aktyvuoja DDoS apsaugą, kuri išjungia serverio pasiekiamumą iš užsienio 10-čiai minučių. Praėjus šiam laikui vykdomas papildomas tikrinimas ir jeigu ataka nesibaigia, apsauga aktyvuojama papildomoms 10 minučių. Visi šie veiksmai atliekami automatiniu būdu, todėl reakcijos laikas yra itin greitas.

Duomenų srautas

Duomenų srautas ir tinklo pralaidumas yra labai glaudžiai tarpusavyje susijusios sąvokos. Duomenų srautas apibrėžia, koks kiekis duomenų gali būti gaunamas ir išsiunčiamas iš serverio. Mūsų siūlomos VPS paslaugos suteikia tam tikrą duomenų kiekį terabaitais per mėnesį (1TB = 1024GB). Kuo didesnis serverio planas, tuo didesnis duomenų srautas yra suteikiamas. Tam, kad suteikiamų duomenų nepritrūktų, visai neseniai savo klientams suteikiamą duomenų kiekį padvigubinome. Nors praktikoje itin retai pasitaiko, kad naudotojai pasiektų turimą duomenų srauto limitą, tačiau jeigu taip ir įvyktų, rekomenduojame keisti planą dar neperžengus turimų resurso, nes kitu atveju serverio pralaidumas bus ženkliai sumažinamas arba serveris gali tapti visiškai nepasiekiamas.

Vietinis tinklas

Klientai, turintys kelis iš mūsų įsigytus serverius, gali pasinaudoti papildoma nauda, kurią suteikia mūsų duomenų centras – vietinį tinklą. Kiekvienas serveris turi jam priskirtą lokalų IP adresą, kurį galite rasti klientų sistemoje apsilankę konkrečioje serverio nuomos paslaugoje. Duomenų srautas, perduodant informaciją tarp dviejų serverių, nėra skaičiuojamas ir visada suteikiamas maksimalus 1Gbps pralaidumas, todėl galite atlikti norimus veiksmus didesniu greičiu be papildomų apribojimų. Šis funkcionalumas itin aktualus, jeigu turite vieną VPS serverį, kurio atsargines kopijas norite saugoti atskirame saugyklos serveryje. Tokiu atveju, duomenų kopijos bus perkeliamos maksimaliu greičiu nefiksuojant duomenų srauto.

Duomenų perdavimo operacijų stebėjimas

Kaip ir kitų komponentų (procesoriaus, RAM ir disko), duomenų srauto stebėjimas yra svarbi serverio administratoriaus užduotis, norint palaikyti sklandų ir nepertraukiamą visos sistemos veikimą. Klientų sistemoje pasirinkę nuorodą „Paslaugos“ ir atsidarę serverio nuomos paslaugą galite matyti skiltį „Serverio būklė“, kurioje rasite mūsų monitoringo sistemos formuojamus grafikus. Pirmas grafikas nuo kairės bus „Serverio interneto ryšio kanalo būklė“.

Serverio interneto ryšio kanalo būklė

Serverio interneto ryšys

Aukščiau matote grafiką, kuris fiksuoja interneto ryšio greitį (pralaidumą). Fiksuojamas tiek įeinantis (angl. Incoming Traffic), tiek išeinantis srautas (angl. Outgoing Traffic) esamu (angl. current), vidutiniu (angl. average) ir didžiausiu per tam tikrą laiką fiksuotu (angl. maximum) srautu bitais per sekundę. Priklausomai nuo pasiekiamo greičio, atvaizdavimas grafike gali būti parenkamas kilobitais (kbit/s) arba megabitais (Mbit/s) per sekundę. Tiek gaunamas, tiek išeinantis srautas yra skaičiuojamas į bendrą suteikiamą duomenų srauto kiekį per mėnesį.

Šį grafiką aktualu stebėti tada, kai matote, jog serveris pradėjo lėčiau veikti, nes tai gali įvykti dėl neįprastai didelio įeinančio/išeinančio duomenų srauto. Pavyzdyje matote išeinančio srauto „spyglį“ pirmadienį naktį. Nurodytu metu buvo kopijuojamos naktinės duomenų kopijos į atsarginių kopijų serverį, todėl išeinantis srautas buvo padidėjęs. Jeigu pastebite greitai pakilusį įeinantį srautą, gali būti, kad serveris patiria svetainių lankomumo suaktyvėjimą arba net ataką, nukreiptą prieš serverį. Gali pasitaikyti atvejų, kai linijos nebus piešiamos – tai reiškia, kad serveris nėra pasiekiamas iš išorės dėl netinkamos tinklo konfigūracijos ar kitų priežasčių. Bet kokiu atveju, kiekvieną neįprastą situaciją rekomenduojame perduoti patikrinti savo serverio administratoriui.

Serverio tinklo paketai per sekundę

Kitas grafikas susijęs su tinklu – „Serverio tinklo paketai per sekundę“. Jį rasite „Serverio būklė“ skiltyje, antroje eilutėje, pirmasis nuo kairės pusės. Jame bus matomas gaunamų bei išsiunčiamų iš serverio paketų skaičius per sekundę. Taip pat fiksuojami visi paketai neatsižvelgiant į protokolą (tipą). Kaip ir kituose grafikuose galite matyti esamą, vidutinę ir didžiausią reikšmę, kaip pavyzdžiui:

serverio tinklo paketai per sekundę

Paketų srautas nėra ribojamas, tačiau monitoringo sistema nuolatos stebi neįprastai didelius paketų srautus atsižvelgiant į jų tipą. Taip pat yra fiksuojama santykinė reikšmė, t.y., jeigu to paties tipo paketų išsiunčiamų ir gaunamų santykis yra didesnis nei 10. Abiem atvejais veikla gali būti laikoma neįprasta ir papildomai peržiūrima iš mūsų pusės. Jeigu pastebėjote neįprastai didelius paketų kiekių skirtumus iš savo pusės, perduokite informaciją savo serverio administratoriui.

Apibendrinimas

Nors atrodytų, kad egzistuoja begalė aspektų, kurie lėtina maksimalų galima duomenų persiuntimo greitį, tačiau sklandžiam svetainių veikimui užtektinai pakanka standartiškai suteikiamo 100Mbps pralaidumo limito ir išskiriamo duomenų srauto. Kaip ir kitus serveriui suteikiamus resursus, tinklo vykdomus procesus, rekomenduojame reguliariai stebėti ir esant poreikiui (serveriui pasiekiant suteiktą limitą) pasididinti pralaidumo greitį iki 1Gbps (kaina – 1€ + PVM/mėn.) ar pakeisti planą. Iš ilgametės patirties dirbant su VPS paslaugomis galime teigti, kad tikimybė, jog serverio lėto veikimo priežastis bus susijusi su tinklo resursu, yra maža, tačiau jeigu taip ir įvyktų, mūsų aptarnavimo centre dirbantys specialistai yra pasiruošę padėti išspręsti iškilusius nesklandumus.

Grįžti į sąrašą
0 komentarų
    Parašyti komentarą
    Atšaukti atsakymą