Ieškoti

Privatumo politika

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-06-22

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Mums rūpi Jūsų privatumas ir Jūsų asmens duomenų saugumas, todėl parengėme šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kurioje paaiškiname kaip mes tvarkome bei saugome Jūsų asmens duomenis, kokias Jūsų teises užtikriname, bei pateikiame kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

1.2. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui, pagal Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir t.t.

1.3. Tvarkydami Asmens duomenis laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (ES) (toliau – BDAR) bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, taip pat priežiūros institucijų nurodymų.

1.4. Privatumo politika taikoma kai Jūs naudojatės mūsų interneto svetaine, kuri pasiekiama adresu https://www.iv.lt/ (toliau – Interneto svetainė), naudojatės Interneto svetainėje pasiekiama klientų aptarnavimo sistema, interneto svetainių talpinimo ir kitomis siūlomomis paslaugomis (toliau – Paslaugos), lankotės mūsų socialinių tinklų paskyrose LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook ir kituose socialiniuose tinkluose (toliau – Socialinės paskyros), domitės mūsų pasiūlymais, susisiekiate su mumis telefonu, kitais el. komunikacijos kanalais ar kreipiatės į mus kitais klausimais.

1.5. Interneto svetainėje ir Socialinėse paskyrose gali būti nuorodų į išorines svetaines, pavyzdžiui, verslo partnerių svetaines, svetaines, reklamuojančias mūsų paslaugas. Sekdami tokias nuorodas į bet kurią iš šių svetainių, atkreipkite dėmesį, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskirą privatumo politiką ir kad mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šios politikos ar dėl Asmens duomenų rinkimo šiose svetainėse. Prieš pateikdami Asmens duomenis šioms svetainėms ar naudodamiesi susijusiomis paslaugomis, svarbu peržiūrėti jų privatumo politiką.

1.6. Jei naudojatės Paslaugomis, lankotės Interneto svetainėje ar Socialinėse paskyrose, susisiekiate su mumis, prenumeruojate mūsų naujienas, užpildote kandidato formą dėl laisvų darbo vietų pas mus ar kreipiatės į mus kitais klausimais, mes laikome, kad Jūs perskaitėte ir sutikote su Privatumo politikos sąlygomis ir joje nurodytais Asmens duomenų naudojimo tikslais, būdais bei tvarka. Jei nesutinkate su Privatumo politika, Jūs negalite naudotis Paslaugomis, Interneto svetaine, Socialinėmis paskyromis, taip pat kreiptis į mus dėl Paslaugų, pasiūlymų ar kitų klausimų.

1.7. Ši Privatumo politika gali keistis, tad prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti Interneto svetainėje ir perskaityti skelbiamą naujausią Privatumo politikos versiją.

2. KAS MES?

2.1. Interneto svetainę, Socialines paskyras valdo ir administruoja ir Paslaugas teikia duomenų valdytojas – UAB „Interneto vizija”, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 126350731, adresas J. Kubiliaus g. 6, LT-08234 Vilnius, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre (toliau – Bendrovė arba mes).

2.2. Kai Asmens duomenis gauname ir tvarkome mūsų klientams naudojantis Interneto svetaine ir Socialinėmis paskyromis mes veikiame kaip Asmens duomenų valdytojas. Kai mes teikiame Paslaugas savo klientams ir tvarkome jų mums patikėtus duomenis mes veikiame kaip Asmens duomenų tvarkytojas. Mūsų, kaip Asmens duomenų tvarkytojo veikla aprašyta Duomenų tvarkymo susitarime.

3. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME?

3.1. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gautus tokiais būdais:

3.1.1. Kai Jūs Asmens duomenis pateikiate mums, pavyzdžiui atliekate registraciją, naudojatės Interneto svetaine, užsakote mūsų Paslaugas, susisiekiate su mumis el. paštu ar telefonu ir pan.;

3.1.2. Kai mes surenkame Jūsų Asmens duomenis automatiškai Jums naudojantis Interneto svetaine, Socialinėmis paskyromis, pavyzdžiui paslaugų naudojimo istorija, Jūsų IP adresas, slapukai, apsilankymo Interneto svetainėje istorija, pasirinkimai, atidarytos URL nuorodos ir pan.;

3.1.3. Kai Asmens duomenis mes gauname iš kitų asmenų, pavyzdžiui, kai informaciją gauname iš viešų registrų, valstybės ar vietos savivaldos institucijų ar įstaigų, mūsų partnerių, kitų trečiųjų asmenų, pavyzdžiui, mokėjimo įstaigų ir partnerių apie atliktus mokėjimus ir pan.;

3.1.4. Kai Jūsų Asmens duomenis, Jūsų sutikimu, mums pateikia kiti asmenys, įskaitant ir mūsų Paslaugas užsakančias bendroves (mūsų klientus), pavyzdžiui, kai mūsų klientai nurodo Jūsų kontaktus, nurodo Jus kaip įgaliotą asmenį ir pan.

3.2. Asmens duomenis tvarkome, siekdami pasiūlyti bei suteikti Paslaugas, vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus, taip pat siekdami mūsų ar trečiųjų šalių teisėto intereso, vykdydami teisės aktų nurodymus ar pareigas.

3.3. Asmens duomenis mums teikiantis asmuo atsako už tokių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą ir aktualumą, taip pat už asmens, kurio duomenys teikiami, sutikimą, kad jo Asmens duomenys būtų pateikti mums. Mes galime paprašyti patvirtinti, kad asmuo turi teisę teikti mums Asmens duomenis (pavyzdžiui, pildant paslaugų užsakymo ar registracijos formas). Esant poreikiui (pavyzdžiui, kai asmuo teiraujasi mūsų apie jo Asmens duomenų gavimą), mes nurodysime tokių duomenų teikėją.

3.4. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis tokiais tikslais ir sąlygomis:

Asmens duomenų tvarkymo tikslasTvarkomi Asmens duomenysAsmens duomenų tvarkymo terminaiAsmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Registracija, naudojimasis paskyra, vartotojo identifikacija, Paslaugų užsakymas ir teikimas.Vardas, pavardė, vartotojo vardas, el. paštas, slaptažodis, tel. Nr., darbovietės informacija, pareigos, ryšys su atstovaujamu asmeniu, paslaugų ir paskyros naudojimo istorija, informacija apie užsakytas ir naudojamas paslaugas bei jų pokyčius.Naudojimosi paskyra laikotarpiu ir 10 metų nuo paskutinio prisijungimo prie paskyros.Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas);
Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).
Paslaugų kokybės ir tinkamo naudojimo užtikrinimas, komunikacija dėl Paslaugų, Paslaugų užsakymas ir pratęsimas.Vardas, pavardė, vartotojo vardas, el. paštas, slaptažodis, tel. nr., paslaugų ir paskyros naudojimo istorija, pokalbio telefonu įrašas, informacija apie užsakytas ir naudojamas Paslaugas bei jų pokyčius, informacija, reikalinga paslaugų kokybės klausimų sprendimui, užklausos ir atsakymo į užklausą, susirašinėjimo (livechat) turinys.Klausimo administravimo laikotarpiu ir 5 metus nuo klausimo administravimo pabaigos ar paskutinio kontakto;
Pokalbio telefonu įrašas saugomas 6 mėnesius.
Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas);
Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas);
Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).
Bendrovės veiklai reikalingų susitarimų sudarymas ir vykdymas, kitas vidaus administravimas.Vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas., adresas, pareigos, darbovietė, ryšys su atstovaujamu asmeniu, ind. veikl. paž. duomenys, kiti bendradarbiavimui reikalingi duomenys.Paslaugų teikimo/ bendradarbiavimo laikotarpiu ir 10 metus nuo paslaugų teikimo/ bendradarbiavimo pabaigos, nebent vadovaujantis LR vyriausiojo archyvaro 2011 m kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle privalomas ilgesnis saugojimo terminas.Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas);
Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).
Finansinių operacijų atlikimas, buhalterinė apskaita, įsiskolinimų valdymas.Vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr., pareigos, darbovietė, adresas, ryšys su atstovaujamu asmeniu, sąsk. Nr., kredito įstaiga, informacija apie užsakytas ir naudojamas Paslaugas bei jų pokyčius, mokėjimų informacija, skolų informacija, įmokų surinkimą administruojančios bendrovės perduoti duomenys ir patvirtinimai apie mokėjimus.Pagal reglamentuojančius teisės aktus, taip pat vadovaujantis LR vyriausiojo archyvaro 2011 m kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle;
Kai duomenys nepatenka į aukščiau minėtą saugojimo sritį – sutarties galiojimo/ šalių bendradarbiavimo laiką ir 10 metų po sutarties/ santykių pasibaigimo (paskutinio kontakto).
Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas);

Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 dalies c) punktas);

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).
Kandidatų į siūlomą darbo vietą, įvertinimas ir atranka.Vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr. adresas, išsilavinimo bei veiklos duomenys, gyvenimo aprašymo turinys, susirašinėjimas su kandidatu turinys, kita kandidato atrankai/ įvertinimui reikalinga ar paties kandidato pateikta informacija.Atrankos laikotarpį ir 1 metus pasibaigus atrankai, jei yra gautas kandidato sutikimas duomenis saugoti po atrankos.

Kai duomenys gaunami ne konkrečiai atrankai – saugomi 1 metus po jų gavimo dienos.
Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas);

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).
Elektroninių informacijos pateikimo kanalų (Interneto svetainės, Socialinių paskyrų) valdymas, funkcionalumo ir saugumo užtikrinimas ir kokybės tobulinimas.IP adresas, slapukų ir nustatymų pagalba renkami duomenys, naudojama naršyklė, prisijungimo data ir laikas, mobiliojo įrenginio modelis ir gamintojas, mobiliojo įrenginio operacinė sistema (iOS, Android), slaptažodžio naudojimo informacija, Socialinių paskyrų integracijos pagalba renkami duomenys.Interneto svetainės duomenys saugomi taip, kaip nurodyta šios Privatumo politikos skyriuje „Slapukai ir kitos sekimo technologijos“;

Interneto svetainės duomenys, kurie nepatenka į slapukų informaciją, saugomi ne ilgiau kaip 1 metus nuo surinkimo dienos, nebent asmuo atšaukia savo sutikimą (kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu;

Socialinėse paskyrose informacija saugoma pagal šio tinklo savininko nustatytas sąlygas.
Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas);
Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).
Naujienų siuntimas, apklausų vykdymas, tiesioginė rinkodara.Vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. Nr., apklausos skelbime/ anketoje prašomi nurodyti duomenys, informacija apie naujienlaiškio atidarymą.Duomenys tvarkomi 3 metus nuo sutikimo gavimo arba iki tol, kol asmuo neatšaukia duoto sutikimo.Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas);

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).
Ginčų ir pretenzijų sprendimas.Vardas, pavardė, darbovietės adresas, pareigos, ryšys su atstovaujamu juridiniu asmeniu, tel. Nr., el. paštas, pretenzijos ar kito panašaus dokumento turinys, su ginču/ pretenzija susijusi informacija/ dokumentai.Visą ginčo/ pretenzijos nagrinėjimo laikotarpį ir 10 metų nuo neteisminio ginčo/ pretenzijos nagrinėjimo pabaigos bei 10 metų po teisminio ginčo nagrinėjimo pabaigos.Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 dalies c) punktas);

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).

Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis, kai šie tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu.

3.5. Mes Socialinėse paskyrose talpiname informaciją apie save ir savo veiklą, taip pat jose galime organizuoti konkursus, apklausas, dalintis skelbimais apie ieškomus darbuotojus. Socialinėse paskyrose naudotojams be šios Privatumo politikos, taikoma ir socialinių tinklų, kuriuose yra Socialinės paskyros, valdytojų privatumo politikos. Kai susisiekiate su mumis Socialinėse paskyrose, mes galime matyti tam tikrą naudotojo paskyros informaciją, priklausomai nuo pasirinktų privatumo nustatymų, pavyzdžiui profilio vardą, pavardę, atvaizdą, lytį, el. pašto adresą, vietovę. Jeigu naudotojas skelbia informaciją bendraudamas su mumis Socialinėse paskyrose, priklausomai nuo jo pasirinktų privatumo nuostatų, skelbiama informacija gali būti paskelbta viešai (pavyzdžiui, parodoma mūsų konkrečioje Socialinėje paskyroje).

3.6. Kai kuriais atvejais mes Jūsų pateiktais kontaktais galime siųsti su Paslaugų užsakymu ar teikimu susijusias žinutes, pavyzdžiui, informuoti apie užsakymo patvirtinimą, besibaigiantį užsakytų Paslaugų galiojimo terminą, teikimo sąlygų pokyčius. Tokie pranešimai yra būtini tinkamam mūsų Paslaugų teikimui ir jie nėra laikomi reklaminiais pranešimais.

3.7. Tam, kad užtikrintume tinkamą ir saugų Paslaugų teikimą Jums, pavyzdžiui, pastebėję, kad Jūsų paslaugų galiojimo terminas besibaigia ar kyla pavojus Jūsų interneto svetainei ar duomenų saugumui, mes su Jumis privalome susisiekti Jūsų nurodytu telefono numeriu. Tokie pranešimai yra būtini tinkamam mūsų Paslaugų teikimui ir jie nėra laikomi reklaminiais skambučiais.

3.8. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti mums pateiktą savo informaciją, pakeisdami ją savo paskyroje Interneto svetainėje ar susisiekę su mumis. Kai kuriais atvejais mums būtina turėti tikslią naujausią su Jumis susijusią informaciją, todėl Jūsų galime paprašyti periodiškai patvirtinti, kad mūsų turima informacija apie Jus yra teisinga, taip pat paprašyti papildomų duomenų ir (ar) dokumentų.

3.9. Apdorodami mokėjimus mes Jūsų mokėjimo kortelių duomenų nerenkame ir pasitelkiame šiuos partnerius: BitPay (JAV), PayPal (Liuksemburgas), Paysera (Lietuva), Stripe (JAV), BitPay (JAV), Coinify (Denmark), Payssion (Hong Kong), Kevin (Lietuva), EveryPay (Lietuva). Prieš pasirenkant mokėjimo metodą prašome perskaityti atitinkamo partnerio privatumo politiką.

3.10. Mes galime skelbti Jūsų neidentifikuojančius duomenis viešai, pateikti juos savo partneriams, pvz. norėdami pademonstruoti bendras mūsų paslaugų naudojimo tendencijas.

4. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS?

4.1. Mes gerbiame Jūsų privatumą ir renkame ir tvarkome tik tokius Asmens duomenis, kurių reikia mūsų nurodytiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

4.2. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis mes:

4.2.1. Laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;

4.2.2. Tvarkome Jūsų Asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

4.2.3. Renkame Jūsų Asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

4.2.4. Imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;

4.2.5. Laikome juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi;

4.2.6. Neteikiame Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, kitaip, nei nurodyta Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;

4.2.7. Užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai, užtikriname technines ir organizacines saugumo priemones, taip pat prieigą prie Asmens duomenų suteikiame tik tiems savo darbuotojams, kuriems tokia prieiga yra reikalinga dėl jų atliekamų darbo funkcijų.

5. KAM IR KADA PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

5.1. Mes perduosime Jūsų Asmens duomenis tik taip kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

5.2. Jūsų Asmens duomenis mes galime perduoti:

5.2.1. Mūsų partneriams ar konsultantams pavyzdžiui, auditoriams, advokatams, mokesčių konsultantams ir pan., taip pat mūsų pasitelktiems Asmens duomenų tvarkytojams, pavyzdžiui, papildomų paslaugų teikėjams, IT bendrovėms, reklamos ir marketingo paslaugas teikiančioms bendrovėms, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančioms bendrovėms ir pan. Iš duomenų tvarkytojų mes reikalaujame, kad jie Asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi taip pat atsakingai kaip ir mes ir tik pagal mūsų nurodymus. Esame pasitelkę tokius partnerius ir duomenų tvarkytojus:

5.2.1.1. Marketingas, rinkodara, reklamos partneriai:

5.2.1.1.1. MailerLite Limited (Airija)

5.2.1.1.2. The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už EEE ribų);

5.2.1.1.3. SALESmanago (Lenkija)

5.2.1.2. Mokėjimai:

5.2.1.2.1. Stripe Payments Europe Limited (Airija);

5.2.1.2.2. Stripe, Inc. (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už EEE ribų);

5.2.1.2.3. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (Liuksemburgas).

5.2.1.3. Draudimas – ADB Compensa Vienna Insurance Group (Lietuva);

5.2.1.4. Buhalterinės, finansinės paslaugos – UAB Finvalda (Lietuva);

5.2.1.5. Kurjeriai ir siuntų tarnybos – UAB SAMUS (Lietuva);

5.2.1.6. Klientų aptarnavimo sistema – Intercomm (Airija);

5.2.1.7. Debesų, prieglobos paslaugų teikėjai, IT sprendimai, IT saugumo priežiūra ir techninės paslaugos:

5.2.1.7.1. Leaseweb Global B.V. (Olandija);

5.2.1.7.2. UAB Evitus (Lietuva);

5.2.1.7.3. UAB „Rakrėjus“ (Lietuva);

5.2.1.7.4. Seravo Oy (Suomija);

5.2.1.7.5. Hostek (Jungtinė Karalystė);

5.2.1.7.6. NameSRS (Švedija);

5.2.1.7.7. OpenSRS (Kanada);

5.2.1.7.8. GoGetSSL(Latvija);

5.2.1.7.9. Netim (Prancūzija);

5.2.2. Kad galėtume skelbti Jūsų turinį Socialinių tinklų paskyrose, teikiame duomenis šiems socialinių tinklų platformų operatoriams:

5.2.2.1. LinkedIn Ireland Unlimited Company (Airija);

5.2.2.2. LinkedIn Corporation (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES jstandartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už EEE ribų);

5.2.2.3. Meta Platforms Ireland Ltd. (Airija);

5.2.2.4. Meta Platforms Inc. (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už EEE ribų);

5.2.2.5. Twitter International Unlimited Company (Airija);

5.2.2.6. Twitter, Inc. (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už EEE ribų);

5.2.2.7. YouTube Inc. (JAV), Google Inc. (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už EEE ribų) ir Google Ireland Ltd. (Airija).

5.2.3. Valstybės ar vietos savivaldos įstaigoms ir institucijoms, teisėsaugos ir ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams ir kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Šiems subjektams teikiame įstatymų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą teikti informaciją;

5.2.4. Kitoms trečiosioms šalims, pavyzdžiui, mokėjimų įstaigoms ir pan.;

5.2.5. Jeigu prireiktų – bendrovėms, kurios ketintų pirkti arba pirktų Bendrovės verslą ar vykdytų su mumis jungtinę veiklą ar bendradarbiautų kita forma, taip pat mūsų įsteigtoms bendrovėms ir (ar) tai pačiai įmonių grupei priklausančioms bendrovėms.

5.3. Paprastai (tiek kaip Asmens duomenų valdytojai, tiek kaip tvarkytojai) Asmens duomenis mes tvarkome Europos Ekonominėje erdvėje, tačiau kai kuriais atvejais Jūsų Asmens duomenys gali būti perduodami ir už EEE. Jūsų Asmens duomenys už EEE ribų yra perduodami tik esat šioms sąlygoms:

5.3.1. Duomenys perduodami tik mūsų patikimiems partneriams, užtikrinantiems mūsų paslaugų Jums teikimą;

5.3.2. Su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo ar teikimo sutartys, įskaitant, jeigu taikoma, ir Europos Komisijos patvirtintas, standartines sutarčių sąlygas, kuriomis jie užtikrina Jūsų Asmens duomenų saugumą;

5.3.3. Europos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs mūsų partneris, tinkamumo, t. y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas; arba

5.3.4. Buvo gautas specialus Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimas vykdyti tokį perdavimą;

5.3.5. Jūs davėte sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų perdavimo už EEE ribų.

5.4. Mums veikiant kaip Asmens duomenų tvarkytojams klientas suteikia mums bendrąjį leidimą Asmens duomenų tvarkymui pasitelkti kitus asmenis – subtvarkytojus. Aukščiau nurodyti mūsų pasitelkiami Asmens duomenų tvarkytojai gali veikti ir kaip subtvarkytojai. Apie planuojamus subtvarkytojų pasikeitimus mes informuosime, paskelbdami bendrą informaciją ir atnaujindami sąrašą Duomenų tvarkymo susitarime, taip pat raštu, įskaitant ir elektroniniu paštu, prieš subtvarkytojui pradedant tvarkyti Asmens duomenis.

6. KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

6.1. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite tokias su Jūsų Asmens duomenimis susijusias teises:

6.1.1. Žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

6.1.2. Susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

6.1.3. Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Jūsų Asmens duomenis (teisė ištaisyti);

6.1.4. Reikalauti sunaikinti Jūsų Asmens duomenis arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė „būti pamirštam“);

6.1.5. Reikalauti, kad mes apribotume Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

6.1.6. Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti). Ši teisė bus įgyvendinama tik tuo atveju, jei egzistuoja jos įgyvendinimo pagrindai ir tinkamos techninės priemonės, užtikrinančios, kad perkeliant prašomus Asmens duomenis kitų asmenų duomenims nebus sukeltas saugumo pažeidimo pavojus;

6.1.7. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai mes Asmens duomenis tvarkome teisėto Bendrovės ar trečiosios šalies intereso pagrindu, įskaitant profiliavimą. Jums paprieštaravus, mes Jūsų Asmens duomenis toliau galėsime tvarkyti tik dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;

6.1.8. Atšaukti duotą sutikimą, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara (pagal Jūsų pateiktus Asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti vykdomas profiliavimas siekiant pasiūlyti Jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti).

6.2. Jei nenorite, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, konkursų, apklausų organizavimo tikslais, įskaitant profiliavimą, galite atsisakyti tokio duomenų tvarkymo, nenurodydami atsisakymo (nesutikimo) motyvų, paskyroje, paspaudę atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje ar parašę el. laišką adresu dap@iv.lt.

6.3. Mes galime atsisakyti įgyvendinti aukščiau išvardintas Jūsų teises, išskyrus nesutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu ar kitais atvejais, kai Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu, kai Jūsų prašymo mums leidžia netenkinti BDAR nuostatos, ar, kai, įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto, mūsų ir kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

6.4. Dalį savo kaip duomenų subjekto teisių Jūs galite įgyvendinti patys pakeisdami savo paskyros nustatymus bei joje talpinamą informaciją. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Jūs galite pateikti mums raštu el. paštu dap@iv.lt. Teikiant tokį prašymą, mes, tam kad geriau suprastume Jūsų prašymo turinį, galime paprašyti užpildyti reikiamas formas, taip pat pateikti asmens dokumentą ar kitą informaciją, kuri mums padės įsitikinti Jūsų tapatybe. Pateikus prašymą el. paštu, atsižvelgiant į jo turinį, mes galime paprašyti atvykti pas mus ar pateikti prašymą raštu.

6.5. Mes, gavę Jūsų prašymą ar nurodymą, dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.

6.6. Jei Jums paprašius Asmens duomenys yra ištrinami, mes saugosime tik informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su mumis.

7. AR MES SIŲSIME JUMS NAUJIENAS?

7.1. Gavę Jūsų sutikimą, mes galime naudoti Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums naujienlaiškius, pasiūlymus ir informaciją apie mūsų paslaugas, kurios, mūsų manymu, gali Jus dominti, taip pat teirautis informacijos dėl mūsų teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybės.

7.2. Naujienos gali būti siunčiamos el. paštu, SMS žinutėmis ir pranešimais Jūsų paskyroje, taip pat susisiekiant telefonu. Jūsų kontaktai gali būti perduoti mūsų partneriams/ tvarkytojams, kurie mums teikia naujienų siuntimo ar kokybės vertinimo paslaugas.

7.3. Išsiuntę naujienas mes galime rinkti informaciją apie juos gavusius asmenis, pavyzdžiui, kurį pranešimą asmenys atidarė, kokias nuorodas spaudė ir pan. Tokia informacija renkama, siekiant pasiūlyti Jums aktualias ir labiau pritaikytas naujienas.

7.4. Net jei davėte sutikimą tvarkyti Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, galite bet kada lengvai atšaukti šį sutikimą dėl visos ar dalies Asmens duomenų tvarkymo veiklos. Tai padaryti, galite:

7.4.1. savo paskyroje klientų sistemoje pakeitę laiškų prenumeratos nustatymus;

7.4.2. pranešdami mums apie savo atsisakymą tokiu būdu, kuris nurodytas elektroniniuose pranešimuose ir/ ar pasiūlymuose (pavyzdžiui, spustelėję naujienlaiškio nuorodą „atsisakyti prenumeratos“ ir pan.); arba

7.4.3. atsiųsdami mums pranešimą šioje Privatumo politikoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Jei tokiu būdu prašote atšaukti sutikimą, galime paprašyti patvirtinti jūsų tapatybę.

7.5. Jums atšaukus sutikimą gauti iš Bendrovės naujienas apie siūlomas paslaugas pranešimus dar kurį laiką galite gauti, nes Bendrovės naujienlaiškių siuntimas yra planuojamas iš anksto tam tikrais kelių dienų intervalais ir Jūsų pašalinimas iš naujienų gavėjų sąrašo gali užtrukti protingą laiko tarpą.

7.6. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų Asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus Asmens duomenis, todėl dėl šių veiksmų Jums reikėtų pateikti atskirą prašymą.

7.7. Mes galime naudoti Jūsų el. pašto ir telefono kontaktinius duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums naujienlaiškius, pasiūlymus ir informaciją apie mūsų teikiamas panašias paslaugas, kurios, mūsų manymu, gali Jus dominti, taip pat teirautis informacijos dėl mūsų teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybės, net ir neturėdami Jūsų sutikimo tuo atveju, jeigu jau esate mūsų Klientas ir neprieštaravote tokiam Jūsų Asmens duomenų naudojimui, kai šiuos duomenis mums pateikėte. Net jei neišreiškėte prieštaravimo iš karto, galite bet kada lengvai išreikšti savo prieštaravimą dėl visos ar dalies tokios Asmens duomenų tvarkymo veiklos. Tai padaryti, galite:

7.7.1. savo paskyroje klientų sistemoje pakeitę laiškų prenumeratos nustatymus;

7.7.2. pranešdami mums apie savo prieštaravimą tokiu būdu, kuris nurodytas elektroniniuose pranešimuose ir/ ar pasiūlymuose (pavyzdžiui, spustelėjus naujienlaiškio nuorodą „atsisakyti prenumeratos“ ir pan.); arba

7.7.3. atsiųsdami mums pranešimą dėl prieštaravimo šioje Privatumo politikoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

8. KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

8.1. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai, saugiai ir yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant Asmens duomenis.

8.2. Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję neatskleisti ir neplatinti Jūsų Asmens duomenų tretiesiems, neautorizuotiems asmenims.

8.3. Mes sieksime, kad nebūtų saugomi pasenę ir neaktualūs Asmens duomenys, todėl juos atnaujinus (pvz., pakoregavus ar pakeitus informaciją paskyroje ir pan.), bus saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija saugoma, jei to reikia, laikantis teisės aktų ar vykdant mūsų veiklą.

9. KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS IR KITAS SEKIMO TECHNOLOGIJAS?

9.1. Slapukai – tai nedidelis tekstinis failas, saugantis informaciją (dažnai sudarytą tik iš skaičių ir raidžių sekos, identifikuojančios įrenginį, tačiau gali turėti ir kitos informacijos), kuri naudojama įrenginio (kompiuterio, planšetinio kompiuterio, mobiliojo telefono ar kt.) naršyklėje (pvz., „Google Chrome“, „Microsoft Edge“, „Firefox“, „Mozilla“, „Opera“ ir kt.) pagal jos nustatymus ir išsaugoma įrenginio kietajame diske. Privatumo politikoje terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti. Slapukų naudojimas užtikrina geresnį ir veiksmingesnį Interneto svetainės veikimą.

9.2. Mes naudojame slapukus informacijos srautų ir vartotojų elgesio analizei, pasitikėjimui skatinti bei saugumui užtikrinti, taip pat siekdami užtikrinti Interneto svetainės tinkamą veikimą, jos tobulinimą, Jūsų pasirinktų nustatymų įsiminimą, siekdami personalizuoti Jums rodomą turinį, susieti Interneto svetainę su Socialinėmis paskyromis.

9.3. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų įrenginio naršyklę ar atmintį būtų įrašomi slapukai, galite pažymėti apie tai sutikimo dėl slapukų juostoje, pakeisti naudojamos naršyklės nustatymus ir išjungti slapukus (visus iš karto ar po vieną, ar grupėmis) ar sekti įrenginiui skirtas oficialias instrukcijas. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų atsisakymas gali sulėtinti naršymo spartą, apriboti tam tikrų Interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Interneto svetainės. Išsamesnė informacija apie slapukų atsisakymą pateikta adresu http://www.AllAboutCookies.org arba https://www.google.com/privacy_ads.html.

9.4. Mes galime naudoti privalomus slapukus, kurie būtini Interneto svetainės veikimui, analitinius slapukus, funkcinius slapukus, kurie skirti analizuoti Interneto svetainės lankymą, įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos Interneto svetainei, našumo slapukus, trečiųjų asmenų slapukus, kuriuos naudoja trečiosios šalys, reklamos slapukus, kurie skirti rodyti Jums personalizuotą ir bendrą reklamą.

9.5. Mes naudojame tokius „Google Inc“ įrankius:

9.5.1. „Google Analytics“ – kuris leidžia analizuoti Interneto svetainės naudojimą, sudaryti ataskaitas, planuoti bei prognozuoti Interneto svetainės veiklą. „Google Analytics“ surinkti duomenys paprastai saugomi „Google Inc“ serveryje JAV. Jūs galite pakeisti savo naršyklės nustatymus ir taip neleisti „Google Analytics“ analizuoti informacijos, pakeisdamas naršyklės nustatymus. Tokiu atveju Jums bus įrašytas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, atsisakymo slapukas taip pat gali būti ištrintas. Taip pat galite neleisti „Google“ fiksuoti duomenų, sukurtų slapuku ir paremtu tuo, kaip naudojatės Svetaine bei tvarkyti tokius duomenis atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį iš https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

9.5.2. „Google Remarketing” – leidžia vartotojams, pakartotinai gauti reklamas „Google Inc“ partnerių tinklo svetainėse. Jei nepageidaujate gauti specialiai pritaikytos reklamos ir/ ar norite atsisakyti „Google Inc“ slapukų, galite išjungti „Google Inc“ reklamų nustatymuose adresu https://www.google.com/settings/ads pagal poreikį pakeisdami nustatymus. Tokiu atveju Jums gali būti įrašytas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, atsisakymo slapukas taip pat gali būti ištrintas.

9.5.3. „Google Tag Manager“ – programą, kuria naudojantis atliekamos interneto svetainių naudojimo analizės paslaugos. Slapukų sugeneruota informacija apie tai, kaip Jūs naudojate Interneto svetainę (kartu su IP adresu), perduodama ir kaupiama Google serveryje JAV. Ši informacija naudojama analizuoti Jūsų naudojimąsi Interneto svetaine, rengti ataskaitas apie Interneto svetainės populiarumą jos operatoriui, teikti kitas su Interneto svetaine ir jos naudojimu susijusias paslaugas. Google gali persiųsti šią informaciją tretiesiems asmenims, jei to reikalauja taikytini teisės aktai arba jei šie tretieji asmenys tvarko informaciją Google vardu. Google nesies Jūsų IP adreso su jokiais kitais Google turimais duomenimis. Daugiau informacijos: https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=en.

9.6. Kiti mūsų naudojami įrankiai:

9.6.1. „Meta Pixel“ – naudojamas pakartotinės rinkodaros tikslais, kad galėtume su Jumis vėl susisiekti per 180 dienų, taip pat šis įrankis leidžia jo pagalbą surinktą informaciją analizuoti „Ads Manager“ platformoje. Tai leidžia mums rodyti interesais pagrįstą reklamą Jums, kai Jūs lankotės socialiniame tinkle „Facebook“ arba kitose svetainėse, taip pat naudojančiose šį įrankį. Tokiu būdu stengiamės rodyti jus dominančią reklamą, kad mūsų svetainė ar pasiūlymai jums būtų įdomesni. Daugiau informacijos kaip veikia Meta Pixel: https://www.facebook.com/business/tools/meta-pixel;

9.6.2. „LinkedIn Insight tag“ – padeda įvertinti mūsų LinkedIn puslapio lankomumą, jo reklamų efektyvumą ir šių duomenų pagrindu rodyti atnaujintus pranešimus / reklamines žinutes. Per LinkedIn puslapį prieinama nuasmeninta informacija: puslapio lankomumas, mūsų pranešimus sekančių asmenų kiekis; asmenų, kuriuos pasiekia puslapio / reklamos turinys skaičius ir jų veiksmai (dalinasi, paspaudžia „patinka“, kt.); naujų sekėjų skaičius, jų pasiskirstymas pagal lytį, miestą, valstybę, naršyklės kalbą. Daugiau informacijos: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy;

9.6.3. „Hotjar“ – analitinė ir grįžtamojo ryšio priemonė, leidžianti mums geriau suprasti, kaip naudojama Interneto svetainė ir tobulinti jos naudojimo galimybes. Hotjar įrašo slapukus tam, kad padėtų mums sekti lankytojų veiksmus Interneto svetainėje ir šie slapukai nekaupia jokios asmenį identifikuojančios informacijos. Daugiau informacijos https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information;

9.6.4. „Twitter Pixel“ – naudojamas pakartotinės rinkodaros tikslais, kad galėtume su jumis vėl susisiekti per 180 dienų. Taip pat šis įrankis leidžia jo pagalba surinktą informaciją analizuoti „Twitter Analytics“ ir „Twitter Ads“ platformose. Tai leidžia mums rodyti interesais pagrįstą reklamą („Twitter Ads“) Jums, kai Jūs lankotės socialiniame tinkle „Twitter“ arba kitose svetainėse, naudojančiose šį įrankį. Tokiu būdu stengiamės rodyti Jus dominančią reklamą, kad mūsų svetainė ar pasiūlymai atitiktų Jūsų poreikius. Daugiau informacijos kaip veikia Twitter Pixel: https://business.twitter.com/en/help/campaign-measurement-and-analytics/conversion-tracking-for-websites.html;

9.6.5. „MissAffiliate pixel“ – slapukas aktyvuojasi jei paslauga yra perkama per mūsų partnerių nuorodas. Perduodama informacija yra tik užsakymo ID Slapukas naudojamas tik fiksuoti užsakymo pateikimo faktą. Daugiau informacijos: https://missaffiliate.com;

9.6.6. Sales Manago – naudojamas duomenų registravimui apie svetainės lankytojų elgseną, įsigyjamas paslaugas, vartotojui aktualaus turinio atvaizdavimui, svetainės veikimo klaidoms aptikti ir kitaip optimizuoti lankytojo patirtį svetainėje. Daugiau informacijos: https://www.salesmanago.com/marketing-automation/terms.htm.

9.7. Interneto svetainėje naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimasSlapuko paskirtisSukūrimo momentasGaliojimo laikas
_fbpSlapukas naudojamas Facebook platformoje tam, kad galėtų pasiūlyti geriausias reklamas.Po slapukų nustatymų pasirinkimo3 mėnesiai
_gaSlapukas sukuria unikalų ID, kuris naudojamas statistikos rinkimui, kaip lankytojas naršo svetainėje.Po slapukų nustatymų pasirinkimo399 dienos
_ga_#Slapukas skirtas nustatyti, kiek kartų lankytojas apsilankė svetainėje, ir pirmo bei paskutinio apsilankymo laikus.Po slapukų nustatymų pasirinkimo399 dienos
_gatSlapukas naudojamas norint kontroliuoti Google analytics užklausų kiekį.Po slapukų nustatymų pasirinkimo1 diena
_gcl_auSlapukas naudojamas GoogleAdSens sistemoje norint ekspermentuoti su skirtingomis reklamomis per skirtingas svetaines.Po slapukų nustatymų pasirinkimo3 mėnesiai
_gidSlapukas sukuria unikalų ID, kuris naudojamas statistikos rinkimui, kaip lankytojas naršo svetainėje.Po slapukų nustatymų pasirinkimo1 diena
_GRECAPTCHAŠis slapukas naudojamas norint atskirti lankytoją nuo roboto.Pirmo apsilankymo metu6 mėnesiai
_smvcSlapukas naudojamas norint parodyti iššokančius reklaminius pranešimus svetainėje.Po slapukų nustatymų pasirinkimo10 metų
_smvsSlapukas skirtas informacijos apie lankytojo elgesį svetainėje rinkimui analitikos ir svetainės optimizavimo tikslais.Po slapukų nustatymų pasirinkimo1 diena
ads/ga-audiencesSlapukas naudojamas Google AdWords sistemoje, kad lankytojams pakartotinai reklamuotų svetainę, jei jie domisi panašiomis svetainėmis.Po slapukų nustatymų pasirinkimoSesijos laikotarpis
api/err.gifŠis slapukas naudojamas svetainės klaidų aptikimui.Po slapukų nustatymų pasirinkimoSesijos laikotarpis
api/r.gifSlapukas naudojamas norint pateikti lankytojui aktualų turinį ir reklamą.Po slapukų nustatymų pasirinkimoSesijos laikotarpis
collectSlapukas skirtas informacijos apie lankytojo įrenginį ir elgesį perdavimą Google Analytics sistemai.Po slapukų nustatymų pasirinkimoSesijos laikotarpis
CookieConsentSlapukas skirtas norint išsaugoti lankytojo pasirinkimą slapukų naudojimui.Po slapukų nustatymų pasirinkimo1 metai
CookieConsentBulkSetting-#Slapukas leidžia įgalinti sutikimą su slapukų naudojimu per kelias svetaines.Po slapukų nustatymų pasirinkimoVisą laiką
frSlapukas naudojamas Facebook platformoje tam, kad galėtų pasiūlyti reklamą apie aktualias paslaugas.Po slapukų nustatymų pasirinkimo3 mėnesiai
IDESlapukas renka informaciją apie lankytoją ir jo elgseną iš skirtingų svetainių tam, kad jam galėtų pasiūlyti tinkamiausią reklamą. Šis slapukas taip pat užtikrina, kad svetainė nebūtų pakartojamai rodoma reklamose.Po slapukų nustatymų pasirinkimo1 metai
intercom-device-id-#Slapukas skirtas sukurti unikalų ID Intercom susirašinėjimui.Po slapukų nustatymų pasirinkimo270 dienų
intercom-id-#Slapukas skirtas sukurti unikalų ID Intercom susirašinėjimui.Po slapukų nustatymų pasirinkimo270 dienų
intercom-session-#Slapukas skirtas norint patikrinti Intercom būseną.Po slapukų nustatymų pasirinkimo6 dienos
intercom.intercom-state-#Slapukas skirtas atsiminti Intercom susirašinėjimo lango būseną.Po slapukų nustatymų pasirinkimoVisą laiką
iv_atad_sessionMediaWiki slapukas reikalingas lankytojo sesijos sekimui.Pirmo apsilankymo „pagalba“ kategorijų metuSesijos laikotarpis
MediaWikiModuleStore:iv_atadMediaWiki slapukas reikalingas lankytojo duomenų kaupimui.Po slapukų nustatymų pasirinkimoVisą laiką
pagead/landingSlapukas renka informaciją apie lankytoją ir jo elgseną iš skirtingų svetainių tam, kad jam galėtų pasiūlyti tinkamiausią reklamą. Šis slapukas taip pat užtikrina, kad svetainė nebūtų pakartojamai rodoma reklamose.Po slapukų nustatymų pasirinkimoSesijos laikotarpis
rc::aŠis slapukas naudojamas norint atskirti lankytoją nuo roboto.Po slapukų nustatymų pasirinkimoVisą laiką
rc::bŠis slapukas naudojamas norint atskirti lankytoją nuo roboto.Po slapukų nustatymų pasirinkimoSesijos laikotarpis
rc::cŠis slapukas naudojamas norint atskirti lankytoją nuo roboto.Po slapukų nustatymų pasirinkimoSesijos laikotarpis
SERVERIDSlapukas naudojamas norint nustatyti, iš kurio serverio lankytojui buvo atvaizduota svetainė.Po slapukų nustatymų pasirinkimoSesijos laikotarpis
smgSlapukas renka informaciją apie lankytoją tam, kad optimizuotų rodomos reklamos aktualumą.Po slapukų nustatymų pasirinkimo10 metų
smuuidSlapukas renka informaciją apie individualius lankytojų apsilankymus svetainėje tam, kad paruoštų statistinę informaciją pagal pasikartojančius apsilankymus.Pirmo apsilankymo metu1 metai
smvrSlapukas renka informaciją apie lankytojo pasirinkimus ir veiksmus svetainėje tam, kad pateiktų lankytojui aktualią reklamą ir siūlomas paslaugas.Pirmo apsilankymo metu10 metų
test_cookieNaudojamas norint patikrinti, ar lankytojo naršyklė palaiko slapukus.Po slapukų nustatymų pasirinkimo1 diena
trSlapukas naudojamas Facebook platformoje tam, kad galėtų pasiūlyti geriausias reklamas.Po slapukų nustatymų pasirinkimoSesijos laikotarpis
UseCDNCacheMediaWiki slapukas reikalingas lankytojo duomenų kaupimui.Po slapukų nustatymų pasirinkimo1 diena
UseDCMediaWiki slapukas reikalingas lankytojo duomenų kaupimui.Po slapukų nustatymų pasirinkimo1 diena
VISITOR_INFO1_LIVESlapukas skirtas sukurti unikalų ID, kad galėtų rinkti statistiką kokie vaizdo įrašai yra žiūrimi naudojantis YouTube sistema.Po slapukų nustatymų pasirinkimo180 dienų

10. KAIP TVARKOME ASMENS DUOMENIS, KAI ESAME DUOMENŲ TVARKYTOJAI

10.1. Mes veikiame kaip duomenų tvarkytojai, kai teikiame klientams prieglobos, serverio paslaugas, tvarkome mūsų klientų interneto svetainių lankytojų, jų darbuotojų Asmens duomenis. Šiuos duomenis gauname iš kliento arba surenkame paslaugos teikimo metu ir tvarkome, siekdami tinkamai teikti mūsų paslaugas. Duomenys tvarkomi kai mes administruojame Interneto svetainę, sprendžiame su sistemos veikimu, tinkamu funkcionavimu susijusias užduotis, teikiame paslaugas.

10.2. Duomenis tvarkome ne ilgiau nei galioja mūsų ir kliento sutarimas teikti paslaugas, nebent siekiant įrodyti tinkamą paslaugų suteikimą, tokius duomenis reikėtų tvarkyti ilgiau. Visos klientų valdomų asmens duomenų tvarkymo sąlygos nurodytos Duomenų tvarkymo susitarime.

11. SUSISIEKITE SU MUMIS

11.1. Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, prašome kreiptis:

El. paštu: dap@iv.lt;

Adresu: J. Kubiliaus g. 6, Vilnius, Lietuvos Respublika;

Telefonu: (8-5) 232 4444.

11.2. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto Asmens duomenų tvarkymo, pateikite jį mums raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

11.3. Jei manote, kad, vadovaujantis BDAR, Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis rasite inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus, tad visų pirma kviečiame kreiptis į mus.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Mes galime keisti šią Privatumo politiką. Apie pakeitimus pranešime Interneto svetainėje patalpindami atnaujintą Privatumo politiką, ar kitais įprastais komunikacijos būdais. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo atnaujinimo datos, nurodytos Privatumo politikoje, nebent būtų nurodytas kitas įsigaliojimo terminas.

12.2. Jei Jūs po Privatumo politikos sąlygų pakeitimo ir toliau naudojatės Interneto svetaine, užsakote Paslaugas, naudojatės mūsų Socialinėmis paskyromis, susisiekiate su mumis laikoma, kad Jūs sutikote su pakeistomis Privatumo politikos sąlygomis.